Onderzoeksproject Technologieën voor de voedingsindustrie voor evenwichtige voeding

Voltooid FOODINNOTECH

Overdracht van kennis en verspreiding van technologieën naar de voedingsindustrie met het oog op de vermarkting van evenwichtige voeding

Food Pilot

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Dit project verbindt nieuwe technologie met de nood aan aangepaste, evenwichtige voeding bij bepaalde doelgroepen. De onderzoekers mikken op overdracht van kennis en verspreiding van technologieën naar de voedingsindustrie met het oog op de vermarkting van evenwichtige voeding. Wanneer voedingsbedrijven aangepaste voedingsproducten voor doelgroepen willen maken, op een energie-efficiënte en rendabele manier, dan ontstaat de nood aan kennis rond de specifieke vereisten op vlak van nutritionele waarde, smaak en textuur. Technologische innovaties zijn dan soms vereist.

Onderzoeksaanpak

Het project belicht zowel bestaande technologie als technologie in ontwikkeling, via demo's en begeleiding. In Melle in het gebouw Food Pilot wordt daartoe een nieuwe piloothal gebouwd, waar state-of-the-art technologie komt om bedrijven te ondersteunen in hun productontwikkeling. Een flexibele demo-ruimte wordt ingericht en aangewend om nieuwere technologieën verder te onderzoeken en te demonstreren. Het zijn vooral de demonstraties van innovatieve technologieën en hun toepassingen die de sleutel tot ontwikkelingen in de bedrijven kunnen omdraaien.

Relevantie/Valorisatie

Het project bevordert het produceren van aangepaste, evenwichtige voeding voor doelgroepen. Het introduceren van nieuwe procestechnieken in de bedrijven is daarbij nodig, bijvoorbeeld voor emulgeren, drogen of texturiseren van voeding. Bij drogen denken we bijvoorbeeld aan innovatieve droogtechnologieën, die een beter behoud van nutritionele waarde, kleur en smaak opleveren. Voedzame en smaakvolle gedroogde ingrediënten kunnen de basis vormen van een evenwichtige voeding voor ouderen, sporters en andere doelgroepen.