Onderzoeksproject Ontwikkeling en validatie van een kwantitatieve LC-MS/MS methode als referentie voor de detectie in verwerkte voeding van allergenen (hazelnoot, pindanoot, melk en ei)

Voltooid ALLERSENS
Pinda

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Via welke nieuw te ontwikkelen analytische strategie kan de labeling (vermelding van mogelijks allergene ingrediënten op verpakkingen van verwerkte voedingsmiddelen) juister worden gecontroleerd, specifiek wat betreft pinda, hazelnoten, eieren en melk? Deze onderzoeksvraag staat centraal in het ALLERSENS-project. Veertien voedingsingrediënten die de mogelijkheid hebben om allergische reacties uit te lokken moeten ingevolge Europese wetgeving verplicht vermeld worden op de verpakking van voedingsmiddelen. Zo wil de Europese Commissie de consument maximaal beschermen. Momenteel zijn er feitelijke beperkingen inzake de allergeen detectie (impact van food processing, variabiliteit en inacuraatheid van bestaande methodes, gebrek aan standaarden, …) die het operationeel beleid van zowel de overheid als voedingsproducenten bemoeilijken.

Onderzoeksaanpak

We identificeren een set van doelproteïnen en of -peptiden die uniek zijn voor het allergeen én die stabiel zijn tijdens het processen van voedingsmiddelen. De identificatie van deze peptiden gebeurt aan de hand van gegevens uit de literatuur en hoge resolutie massaspectrometrische (HRMS) analyse van voedingsmiddelen die de hierboven vermelde allergenen bevatten en die onder gestandaardiseerde en gecontroleerde omstandigheden geproduceerd zijn in de ILVO Food Pilot. Deze unieke en stabiele proteïnen/peptiden gebruiken we finaal in een multi-allergeen LC-MS/MS methode. Via een interne standaard procedure kan deze worden aangewend als een gevalideerde kwantitatieve routine analyse.

Relevantie/Valorisatie

De resultaten van het project (peptide database, LC-MS/MS methode, vergelijking met bestaande methodes) zijn inmiddels in een omvattend eindverslag neergeschreven en overgemaakt aan de FOD volksgezondheid. De performantie van de ontwikkelde LC-MS/MS methode is bepaald en vergeleken met verschillende bestaande (commerciële) ELISA en PCR methodes. Deze resultaten zijn tijdens de stuurgroep van het NRL-allergenen besproken en overgemaakt aan het Federaal Agentschap voor VoedselVeiligheid (FAVV). Ten slotte hebben de onderzoekers hun resultaten verspreid door verschillende publicaties in peer-reviewed tijdschriften, presentaties op verschillende wetenschappelijke symposia en twee doctoraatsthesissen.