Onderzoeksproject Detection and quantification of allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic individuals

Voltooid EFSAALLERGEN
Hazelnoot en chocolade

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Veertien voedingsingrediënten die mogelijks allergische reacties uitlokken moeten volgens Europese wetgeving verplicht vermeld worden op de verpakking van voedingsmiddelen. Zo wil de Europese Commissie de consument maximaal beschermen. Een aantal tekortkomingen met betrekking tot de detectie van het allergeen (impact van food processing, variabiliteit en inacuraatheid van bestaande methodes, gebrek aan standaarden, …) en het gebrek aan onderbouwde drempelwaarden bemoeilijken het operationeel beleid van zowel de overheid als voedingsproducenten. Dit project heeft een referentiemethode voor de detectie en kwantificatie van allergenen ontwikkeld. Bovendien zijn er wetenschappelijk onderbouwde data gegenereerd voor het vaststellen van de drempelwaarden.

Onderzoeksaanpak

In de Food Pilot in ILVO produceerden we een reeks voedingsproducten met verschillende gehalten aan diverse allergenen. We gebruikten deze, en ook andere, reeds beschikbare materialen, om een kwantitatieve LC-MS/MS methode te ontwikkelen en te valideren. Voor de ontwikkeling van deze methode vertrokken we van de kennis en ervaring die de verschillende partners hebben met betrekking tot de bepaling van voedingsallergenen met LC-MS/MS. Voor het tweede objectief van het project hebben we data met betrekking tot "oral food challenges" uit diverse voorgaande projecten samengebracht in een publiek toegangkelijke databank. Hieruit kunnen drempelwaarden afgeleid worden. Verder is er een consensus protocol opgesteld dat datacollectie in de toekomst moeten uniformiseren.

Relevantie/Valorisatie

Aan het Europees voedselagentschap (EFSA) zijn alle resultaten van het project (LC-MS/MS methode, consens protocols, databank oral food chalange test) overgemaakt. Verdere verspreiding van de nieuwe analytische strategie en de consensus protocols werd gerealiseerd door publicatie in peer-reviewed tijdschriften, via klinische en industriële stakeholders.