Onderzoeksproject De juiste sortering

Voltooid NL SORTERING
Logos NL Sortering

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het project ‘De Juiste Sortering’ mikt op een innovatieve verwerking van garnaalvangsten aan boord van garnalenvisserijschepen. Beeldherkenning is een cruciaal nieuw element in de nieuwe machine. De innovatiepartners zijn machinebouwer de Boer RVS, het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en schipper Jan-Jurie van Eekelen van de WR 9. In de verwerkingslijn moet de detectiebaan op basis van camerabeelden en automatische beeldherkenning de vangst kunnen triëren in marktwaardige garnalen, te kleine garnalen en overige bijvangst. Garnalen kleiner dan 6,8 mm en bijvangst gaan zo snel mogelijk terug in zee. Marktwaardige garnalen worden verder onderverdeeld in drie marktklassen die apart aan boord worden opgeslagen.

Onderzoeksaanpak

Het onderzoeksproject bestaat uit verschillende onderdelen: Het uitwisselen van de ontwikkelde kennis met relevante belanghebbenden in binnen- en buitenland. Het zoeken en verfijnen van de beste afstellingen, zodat de cameradetectiebaan de juiste scheiding maakt tussen maatse en ondermaatse garnalen. We evalueren in elke ontwikkelingsfase de nauwkeurigheid van de sortering van het innovatieve verwerkingssysteem in vergelijking met de nauwkeurigheid van de sortering in de traditionele verwerkingslijn (spoelsorteermachine en afslagzeef). We beoordelen de (verschillen in ) overlevingskans van de bijvangst, bij gebruik van de innovatieve verwerkingslijn in vergelijking met de overlevingskans van bijvangst in de traditionele verwerkingslijn. We trainen het systeem eveneens op automatische herkenning van de bijvangstsoorten.

Relevantie/Valorisatie

Vier meerwaardes worden volgens bekomen wanneer deze nieuwe sortering op punt geraakt: een meer nauwkeurige sortering van de vangst, een hogere overleving van de bijvangst, verbeterde arbeidsomstandigheden voor vissers en de mogelijkheid tot meer en goedkopere dataverzameling voor visserijonderzoek. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat het co-creatief karakter van deze ontwikkeling, en de gecombineerde wetenschapellijke en praktische stielkennis, de kans op slagen sterk verhoogt.