Projectnieuws STELLA-project combineert nieuwe technologieën in een holistisch digitaal systeem voor ziekte- en plaagbeheersing bij planten

21/02/2024 Bron:
STELLA Kick-off meeting | February 6-7, 2024 | Athens

ILVO werkt in het nieuwe Horizon Europe project STELLA aan snellere en betere detectie, beheersing en bestrijding van ziekten en plagen bij planten door maximaal in te zetten op digitalisering en nieuwe technologie. Concreet bouwen 14 partners uit 7 landen een systeem voor vroegtijdige waarschuwing, detectie en beheersing – genaamd STELLA PSS (Pest Surveillance System) – met artificiële intelligentie, drone-, data-, sensortechnologie en citizen science. Om dit goed te laten werken, moet veilig en efficiënt data gedeeld worden uit verschillende bronnen. ILVO stelt zijn expertise hierover ter beschikking, met DjustConnect als voorbeeld. Het systeem zal uiteindelijk gedurende drie jaar in de praktijk getest worden.

Met de klimaatverandering neemt de druk van nieuwe ziekten en plagen op planten toe. Het aantal toegelaten chemische beschermingsmiddelen neemt tegelijk af. Om de eigen voedselproductie op een duurzame manier te verzekeren, geeft Europa in zijn Green Deal en Farm-to-fork strategie richting aan een groene transitie die maximaal digitaal is.

Het STELLA systeem

Het STELLA-project wil slimme oplossingen voor de detectie en beheersing van quarantaine en andere gereguleerde plantschadelijke organismen (ziekten en plagen) aanbieden, nieuwe methodologieën ontwikkelen en de doeltreffendheid ervan valideren in de praktijk. STELLA PSS zal bestaan uit drie componenten:

  • Een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor plagen dat gebruikmaakt van nieuwe voorspellingsmodellen en sensoren.
  • Een accuraat detectiesysteem dat gevoed wordt met data van drones en robots, detectie op afstand en dichtbij, citizen science en slimme insectenvallen.
  • Lokale hotspot detectie van besmettingen, zodat beheersing en bestrijding efficiënt en doeltreffend verloopt.

8 schadelijke organismen

Het project zal zich richten op acht voor de Europese landbouw relevante, quarantaine- en andere gereguleerde plantziekten en -plagen, zoals de bacterie Ralstonia solanacearum die bruinrot veroorzaakt bij tomaten, het aardappelbladrolvirus en de schimmel Verticillium dahliae die verwelkingsziekte induceert bij o.m. aardappel.

6 pilots in 5 landen

Gedurende drie jaar zal het STELLA-systeem getest worden op veld-, boerderij- en regionaal niveau in 6 pilots voor akkerbouw, fruitteelt en wijnbouw en grote, moeilijk bereikbare gebieden zoals bossen. De pilots vinden plaats in vier Europese landen (niet in België) met verschillende klimatologische en geologische kenmerken en in Nieuw-Zeeland.

Meer info

Het STELLA-project ging officieel van start op 1 januari 2024. De kick-off vond plaats op 6 en 7 februari 2024 in Athene. Het project ontvangt bijna 5 miljoen euro financiering uit het Horizon Europa programma. In totaal zijn 14 partnerorganisaties uit zeven landen betrokken.

https://stella-pss.eu/

Europa
Funded by the European Union

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of Research Executive Agency. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Vragen?

Contacteer ons

Jürgen Vangeyte

Wetenschappelijk directeur ILVO

Ook interessant