Zoekresultaten voor Data

Nieuws | 24/11/2017

2018, jaar van de data in landbouw

2018, jaar van de data in landbouw

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, richt in 2018 een belangrijke focus op data in de landbouw.

Onderzoeksprojecten

Smart Farm en agromilieu Big Data Space

Precisielandbouw en datatechnologie;

Het project AgriDataValue wil zich ontwikkelen als de "Game Changer" in Smart Farming en agromilieumonitoring. Het mikt op het versterken van de smart-farmingcapaciteiten en op een beter concurrentievermogen en een eerlijk inkomen voor de primaire producent.

Smart Farm en agromilieu Big Data Space

Onderzoeksprojecten

Smart Farm and Agri-environmental Big Data Space

Precisielandbouw en datatechnologie;

Daarover gaat AgriDataSpace. Grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen in de agrovoedingssector, en data gegenereerd in de context van beleidsuitvoering, hebben het potentieel om aanvullende diensten voor landbouwers te creëren die hen helpen bij hun besluitvormingsprocessen en bij benchmarks ten opzichte van concurrenten.

Smart Farm and Agri-environmental Big Data Space

Onderzoeksprojecten

Nationaal data verzameling ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid

De bedoeling is om via actuele en innovatieve datacollectie een goede inschatting te maken van de vispopulaties (bestanden), van de dynamiek van het mariene ecosysteem en de mogelijke gevolgen van het visserijbeheer op de visbestanden in se. Dit ILVO onderzoek van het team visserijbiologie kadert volledig in het Europees visserijbeleid.

Nationaal data verzameling ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Nieuws | 20/05/2022

DjustConnect datasnelweg versnelt de Vlaamse data-economie, een koploper in Europa

Precisielandbouw en datatechnologie;

DjustConnect datasnelweg versnelt de Vlaamse data-economie, een koploper in Europa

Op het Vlaamse datadeelplatform DjustConnect zijn vandaag al 30 op- en afritten in gebruik waarlangs dagelijks datatransporten verlopen, goedgekeurd en gecontroleerd door de landbouwer als data-eigenaar.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons