Mariene gerelateerde analyses (ANIMALAB)

In het continue streven naar integrale en duurzame kwaliteitszorg in de dierlijke en humane voeding is kwaliteitscontrole een belangrijk item. Dit omhelst verschillende aspecten:

  • Monitoring van de biologische en chemische kwaliteit van het mariene milieu en habitat.
  • Bepaling van contaminanten in het kader van visserij gerelateerd milieubeheer.
  • Samenstelling en productkwaliteit van visvoeders.
  • Samenstelling van visserij- en aquacultuurproducten.

Correcte en betrouwbare analyses zijn uitermate belangrijk. ILVO-DIER heeft daarom al zijn beproevingslaboratoria gegroepeerd in het 'ANIMALAB' of 'Animal Marine Laboratory', die alle overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 werken. Deze norm en meer algemeen het Belgische accreditatiesysteem BELAC biedt aan beproevingslaboratoria, certificatie-instellingen alsook keuringsinstellingen de mogelijkheid om hun deskundigheid aan te tonen en zich een geloofwaardige referentie te verschaffen op nationaal en internationaal niveau.

>Bekijk hier het totaal overzicht van de analyses/co-creatie binnen DIER-ANIMALAB

> Contactpersoon: Daphné Deloof

> Bekijk hier de BELAC scoop T-315

AnalysesDetailsContactpersoon

Vis (viskwaliteit, authenticiteit, viskarakteristieken en leeftijdsbepaling)

kwaliteitsparameters zoals vet, eiwit, vetzuren en ook authenticiteit, etc., alsook bewaringsparameters zoals TVB, DMA, TMA etc. Ook worden viskarakteristieken zoals o.a. lengte, gewicht, geslacht en leeftijd bepaald.

Bekijk het overzicht.

Daphné Deloof (viskwaliteit en authenticiteit), Karen Bekaert/Els Torreele (viskarakteristieken en leeftijdsbepaling)

Marien milieu (water, zeewater, plastic)

Parameters zoals geosmine, algendensiteit, digitale opname, etc.

Daarnaast worden ook testen op (micro)plastics uitgevoerd.

Bekijk het overzicht (zee)water en plastic.

Daan Delbare (zeewater) & Daphné Deloof (plastic)

Vistuig

Parameters zoals maaswijdte, trekkracht, etc.

Bekijk het overzicht.

Mattias Van Opstal

Sediment

Parameters zoals deeltjesgrootte PAK, PCB, etc.

Bekijk het overzicht.

Daphné Deloof

Epibenthos

Parameters zoals aantal, lengte, gewicht, geslacht, species, authenticiteit, etc.

Bekijk het overzicht.

Annelies De Backer

Macrobenthos

Parameters zoals aantal, lengte, gewicht, geslacht, species, authenticiteit, etc.

Bekijk het overzicht.

Jan Wittoeck

Biota

Parameters zoals PAK, PCB, totale lipiden, etc.

Bekijk het overzicht.

Daphné Deloof
PlanktonParameters zoals aantal, species, authenticiteit, etc.

Bekijk het overzicht.

Daan Delbare

Update juli 2022: Verhoging dienstverleningstarieven

Gezien de sterk gestegen kosten (o.a. energie, materialen, grondstoffen,…) ziet ILVO zich genoodzaakt de tarieven voor dienstverlening te verhogen vanaf 15 juli 2022.

U vindt het besluit met aangepaste tarieven hier.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Transparantie over dierproeven

Om de transparantie over uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend.

> Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

> Bekijk ook het overzicht van niet-mariene diergerelateerde analyses

> Terug naar de sector visserij

> Terug naar de sector aquacultuur

> Terug naar de sector (mariene) verwerking & retail

> Terug naar de sector blauwe biotechnologie