Laboratorium voor Zaadontleding

Voor het analyseren van zaden beschikt de Vlaamse overheid over een eigen laboratorium, namelijk het Laboratorium voor Zaadontleding. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de International Seed Testing Association (ISTA). Hierdoor mag het labo internationale certificaten afleveren.

De accreditatie geldt voor volgende proeven:

  1. het bepalen van vochtgehalte, zuiverheid en kiemkracht;
  2. het bepalen van de andere zaden en duizendkorrelgewicht;
  3. het gezondheidsonderzoek op lijnzaad en het onderzoek op omhulde zaden.

ISTA-Certificaten

Door de accreditatie is het laboratorium gemachtigd om Internationale Oranje ISTA-Certificaten uit te geven. Deze specifieke ontledingsbulletins geven de grootst mogelijke waarborg voor de handel in zaaizaden, omdat zij een rechtstreeks verband stellen tussen de ontledingsresultaten vermeld op het certificaat en de partijen zaad waarop de uitslagen betrekking hebben.

Het ILVO Laboratorium voor Zaadontleding is vanaf 1 januari 2024 aangewezen door het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij als officieel laboratorium handelskwaliteit. Hierdoor kan het labo de vereiste minimale kwaliteitsstandaarden voor het in de handel brengen van zaaizaad onderzoeken. Daarnaast kunnen ook firma’s en personen stalen zaad bezorgen voor analyse.

Methodes en tarieven

Meer details over de toegepaste methodes en prijzen.

Contact

Laboratorium voor Zaadontleding
Burgemeester van Gansberghelaan 109
9820 Merelbeke

Anja Ritserveldt - anja.ritserveldt@ilvo.vlaanderen.be - 09 272 23 22
Kristine Rooms - kristine.rooms@ilvo.vlaanderen.be - 09 272 23 20