Zoekresultaten voor Vleeskippen

Onderzoeksprojecten

Het welzijn van vleeskippen geproduceerd in Brazilië versus België

In dit project bestuderen we het welzijn van vleeskippen, respectievelijk geproduceerd in Vlaanderen en in Zuid Brazilië (vleeskippen bestemd voor de Europese markt). We gaan na welke verschillen qua dierenwelzijn er zijn tussen beide regio’s.

Het welzijn van vleeskippen geproduceerd in Brazilië versus België

Standaardpagina's

ILVO Referentietaken ten behoeve van het beleidsdomein Omgeving

Vleeskippenstallen met warmtewisselaar De tweede grote meetcampagne van de meetploeg was op vraag van de stuurgroep gericht op vleeskippenstallen met AEA-stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag).

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

OnderwerpDetailsContactpersoonZoötechnische proeven kleinveeManagement-, voeder-, verterings- en registratieproeven bij leghennen, vleeskippen, kalkoenen en konijnen (voedsters en vleeskonijnen). Daarbij worden o.a. productieresultaten, diergezondheids- en dierenwelzijnsparameters alsook productkwaliteit (vlees en ei) opgevolgd.

Onderzoeksprojecten

Optimale Teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding

Qua reductie van antinutritionele componenten uit de zaden beschikken we in Vlaanderen wel over verwerkingstechnieken voor de vlinderbloemigen apart, maar niet voor mengteelten en zeker nog niet voor het matchen bij het gebruik bij leghennen en vleeskippen in zowel conventionele als biologische productiesystemen.

Onderzoeksprojecten

Optimale Teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding

Qua reductie van antinutritionele componenten uit de zaden beschikken we in Vlaanderen wel over verwerkingstechnieken voor de vlinderbloemigen apart, maar niet voor mengteelten en zeker nog niet voor het matchen bij het gebruik bij leghennen en vleeskippen in zowel conventionele als biologische productiesystemen.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek naar een diervriendelijke methode voor het doden van individueel pluimvee

Vervolgens testten we in een experimentele setting drie alternatieve methoden (mechanische cervicale dislocatie met nekcrusher, niet-penetrerend pesnchiettoestel en stikstof-vergassing) bij zowel vleeskippen als kalkoenen: we bepaalden de effectiviteit en diervriendelijkheid, en we vergeleken deze met de gangbare dodingsmethode.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons