Onderzoeksproject Sojavrij varkens en kippen voederen

Voltooid DEMOSOJAVRIJ

Sojavrije varkens en kippen

kuikens

Contacteer onze expert

Sam Millet

Sam Millet

Expert varkensvoeding en zoötechniek

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

De hoofddoelstelling van dit project is om te demonstreren dat alternatieve Europese eiwitbronnen bruikbaar zijn als grondstoffen om in varkens- en kippenvoeders te worden ingemengd en dat hierrond een rendabel productieverhaal kan worden gebouwd. Dit zal worden gedemonstreerd middels een sojavrije kippen- en varkensproductie.

Onderzoeksaanpak

Op basis van intensief overleg met de veevoederfabrikanten zal worden nagegaan wat de beste strategie is om een voeder te formuleren gebruik makende van de in Europa beschikbare eiwitrijke grondstoffen. Dit zonder daarbij de goede praktijkresultaten uit het oog te verliezen. Dit sojavrij voeder zal worden gedemonstreerd bij de productie van vleeskippen en –varkens. De impact van de kosten en baten op vlak van bedrijfsrendabiliteit en milieu wordt berekend.

Relevantie/Valorisatie

Op basis van de info uit het project zal er in overleg getreden worden met varkens- en pluimveehouders om te tonen welke meerwaarde ze kunnen creëren rond het insluiten van alternatieve eiwitbronnen. Ook de akkerbouwers zullen worden ingelicht over de meest beloftevolle eiwitgewassen en welke kosten de productie ervan met zich meebrengt.
Om een ruim publiek te bereiken (van landbouwer tot consument) zullen de inzichten worden verspreid via de daartoe meest geschikte communicatiekanalen.

Financiering

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling