Zoekresultaten voor Offshore wind

Filter on:
Dossiers

Ruimte op zee

...> In het huidige Marien Ruimtelijk Plan van 2020-2026 werd een tweede zone gecreëerd voor offshore windenergie in het westelijk deel van de Belgische wateren. Dit nieuwe gebied kreeg de naam ‘Prins...

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

...orden onderzocht, zoals mogelijke spill-over effecten als gevolg van de bouw van offshore windturbines. 5. Land en zee interactie Door de vele estuaria die uitmonden in de Noordzee is er ee...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...de Noordzee heerst er enorm veel bedrijvigheid. Boomkorvisserij, zandextractie, baggerwerken, offshore windmolenparken en andere menselijke constructies en recreatie zijn een aantal van de belangri...

Sectoren

Zand, bagger en wind

...f werken, zoals natuurlijk kustverdediging, geïntegreerde aquacultuursystemen en natuur-inclusieve offshore windmolenparken. ILVO benadrukt bovendien het belang van klimaatadaptatie en -mitigatie b...

Nieuws | 23/03/2023

Memoires van het mariene milieu - Jaarverslag 2022 KBIN

... 17.5% for the contribution of the production of electricity from renewable energy sources by 2030. Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea are expected to make an important contri...

Activiteiten

Zeeker weten - Wetenschapsfestival aan de kust

... de ‘mega-windies’. En wie weet, word je straks wel aandeelhouder in een nieuw offshore windpark? BURGER WORDT KUSTONDERZOEKER Dat kan! Laat je inspireren door het aanbod, en ga zelf...

Nieuws | 22/05/2017

Kick-off & persconferentie: Noordzee Aquacultuur

... mogelijk is deze teelten te combineren met de bestaande activiteiten in de offshore windmolenparken. Hoe, wat, waar, wanneer? Om te kunnen inpikken op de natuurlijke voortplantings- en gro...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons