Nieuws | Mededeling Distribution and sources of macrolitter on the seafloor of Belgian fisheries areas

02/08/2021
Macrolitter op de zeebodem van Belgische visserijgebieden
Macrolitter op de zeebodem van Belgische visserijgebieden

Binnen het project Marine Plastics was het de bedoeling beschikbare gegevens over zwerfvuil op de zeebodem, verzameld in het kader van monitoringcampagnes, te bundelen en de verspreiding van zwerfvuilitems te evalueren, waarbij niet alleen naar het totale zwerfvuil werd gekeken, maar ook naar specifieke zwerfvuilcategorieën zoals plastic, metaal of rubber, of zelfs subcategorieën. Verbanden tussen de ruimtelijke verspreiding van zwerfvuil en menselijke activiteiten zoals visserij, baggerwerken, zandwinning en offshore windmolenparken werden onderzocht.

Vragen?

Contacteer ons

Bavo De Witte

Onderzoeker ILVO

Ook interessant