Onderzoeksproject Chemische emissies van offshore windmolenparken: evaluatie van impact, hiaten en mogelijkheden.

In uitvoering ANEMOI
Offshore windpark Belgisch deel Noordzee

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Windmolenparken op zee spelen een belangrijke rol in het aanleveren van groene energie. Om de windmolens te beschermen tegen corrosie en verwering worden er verschillende coatings en anti-corrosiesystemen gebruikt. Het Anemoi-project brengt de chemische emissie van deze verschillende beschermingssystemen in windmolenparken in kaart, bestudeert de mogelijke risico’s voor het mariene ecosysteem, en zoekt oplossingen om de chemische emissie te minimaliseren. Anemoi vergelijkt ten slotte de huidige wetgeving over chemische emissies van windmolenparken tussen verschillende landen.

Onderzoeksaanpak

We starten het project met staalnames in en rond windmolenparken om uit de analyses ervan af te leiden welke impact er is van de gedetecteerde chemische componenten op het aquatisch milieu. Via interactie met relevante stakeholders schrijven de onderzoekers aanbevelingen uit voor het beheer van bestaande en nieuwe windmolenparken. We mikken daarbij op het minimaliseren van de chemische emissie. Uit het vergelijkend beleidsonderzoek distilleren we een voorstel om regelgeving rond chemische emissies van windmolenparken te harmoniseren.

Relevantie/Valorisatie

Tot op heden is er weinig gekend rond chemische emissie van windmolenparken. Anemoi levert enerzijds waardevolle kennis op over dit thema maar formuleert ook oplossingen om de chemische emissies van corrosiebeschermingssystemen en aangebrachte coatings te verlagen. Anemoi zet sterk in op de samenwerking tussen verschillende sectoren om chemische emissies te reduceren met oog op duurzaamheid en veiligheid. Dit geeft ook nieuwe opportuniteiten zoals het introduceren van aquacultuur in windmolenparken.

Financiering

Interreg VB North Sea Region