Zoekresultaten voor Offshore wind

Nieuws | 07/02/2022

Milieueffecten van offshore windparken in de Belgische Noordzee: aantrekking, vermijding en habitatgebruik op verschillende ruimtelijke schalen

Milieueffecten van offshore windparken in de Belgische Noordzee: aantrekking, vermijding en habitatgebruik op verschillende ruimtelijke schalen

In een nieuw jaarverslag geven de wetenschappers die toezicht houden op de milieu-impact van offshore windparken in het Belgische deel van de Noordzee een overzicht van hun laatste bevindingen.

Mariene sector;Zand, bagger en wind;

Sectoren

Zand, bagger en wind

Bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen bezig met de duurzame exploitatie van zand, grind, windenergie, baggerstortwerken en kustverdediging vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?'

De focus daarbij ligt op natuur-inclusief werken, zoals natuurlijk kustverdediging, geïntegreerde aquacultuursystemen en natuur-inclusieve offshore windmolenparken. ILVO benadrukt bovendien het belang van klimaatadaptatie en -mitigatie bij (toekomstige) mariene activiteiten.

Zand, bagger en wind

Dossiers

Ruimte op zee

Er zijn windmolenparken, baggeractiviteiten, zandontginning en natuurlijk visserij, om maar iets te noemen. Mariene ruimtelijke planners proberen die activiteiten op elkaar af te stemmen, rekening houdend met het natuurlijke ecosysteem.

Hernieuwbare energieproductie vraagt (veel) ruimte In het kader van Europese richtlijnen rond hernieuwbare energieproductie werd een zone voor windenergie afgebakend voor de kust van Zeebrugge. In 2008 startte C-Power met de constructie van het eerste windmolenpark op de Thorntonbank.

Mariene sector;Visserij;Aquacultuur;Zand, bagger en wind;Natuurbehoud;

Dossiers

Aquacultuur op zee

Deze “Blue Growth” omvat offshore energiewinning, aquacultuur, mariene biotechnologie, mijnbouw op zee en kustverdediging. Met andere woorden: het duurzaam exploiteren van de oceaan en zeeën.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons