Zoekresultaten voor Offshore wind

Activiteiten

Ecologische effecten van offshore windmolenparken op platvis

Ecologische effecten van offshore windmolenparken op platvis

Titel doctoraat: "Ecological impacts of offshore wind farms on flatfish with emphasis on plaice Pleuronectes platessa, a species of commercial interest in the southern North Sea." 16u: verdediging18u: receptie (Vergaderzaal Mariene Biologie - Gebouw S8, Campus Sterre - Krijgslaan 281, 9000 Gent) Gelieve je aanwezigheid voor de receptie te bevestigen

Onderzoeksprojecten

Chemische emissies van offshore windmolenparken: evaluatie van impact, hiaten en mogelijkheden.

Zand, bagger en wind;

Centrale onderzoeksvraag/doelWindmolenparken op zee spelen een belangrijke rol in het aanleveren van groene energie. Om de windmolens te beschermen tegen corrosie en verwering worden er verschillende coatings en anti-corrosiesystemen gebruikt.

Chemische emissies van offshore windmolenparken: evaluatie van impact, hiaten en mogelijkheden.

Nieuws | 30/05/2023

Naar minimale chemische verontreiniging en grotere duurzaamheid van offshore windenergieproductie

Naar minimale chemische verontreiniging en grotere duurzaamheid van offshore windenergieproductie

Een eerste evenement voor belanghebbenden is gepland op 30 en 31 mei 2023 in Hamburg (Duitsland), om kennis uit te wisselen over de effecten en risico's van chemische emissies van OWF's en om mogelijke oplossingen te bespreken om de duurzaamheid van offshore windenergie verder te vergroten.

Zand, bagger en wind;

Nieuws | 07/02/2022

Milieueffecten van offshore windparken in de Belgische Noordzee: aantrekking, vermijding en habitatgebruik op verschillende ruimtelijke schalen

Milieueffecten van offshore windparken in de Belgische Noordzee: aantrekking, vermijding en habitatgebruik op verschillende ruimtelijke schalen

In een nieuw jaarverslag geven de wetenschappers die toezicht houden op de milieu-impact van offshore windparken in het Belgische deel van de Noordzee een overzicht van hun laatste bevindingen.

Mariene sector;Zand, bagger en wind;

Sectoren

Zand, bagger en wind

Bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen bezig met de duurzame exploitatie van zand, grind, windenergie, baggerstortwerken en kustverdediging vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?'

De focus daarbij ligt op natuur-inclusief werken, zoals natuurlijk kustverdediging, geïntegreerde aquacultuursystemen en natuur-inclusieve offshore windmolenparken. ILVO benadrukt bovendien het belang van klimaatadaptatie en -mitigatie bij (toekomstige) mariene activiteiten.

Zand, bagger en wind

Onderzoeksprojecten

Functionele biodiversiteit in sedimenten onderhevig aan verandering: implicaties voor de biogeochemie en voedselwebben in een management context.

Zand, bagger en wind;Natuurbehoud;

In de Zuidelijke Noordzeesedimenten is de verharding het resultaat van de bouw van windmolens, waar de fundering een divers substraat vormt voor de mariene fauna. De verfijning van de sediment komt voort uit een combinatie van zandwinning, bodemberoerende visserij, dumping (baggerstort) en de introductie van harde substraten.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons