Zoekresultaten voor Klaver

Filter on:
Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...oals tijdelijk grasland, diepwortelende gewassen zoals luzerne en rode klaver en gewassen die veel structuurrijke oogstresten nalaten zoals granen. Binnen de groep van gewasresten blijkt stro het g...

Dossiers

Rassenlijsten

... derde teelt.> Bekijk de beschrijvende rassenlijst van voederbietenWitte en rode klaver De belangstelling voor witte en rode klaver neemt toe. Ook voor deze vlinderbloemigen word...

rundveeloket.be

Gras en Grasklaver

Gras en Grasklaver Grasland Grasklaver Nuttige links Grasland Handboek Melkveehouderij: Grasland en Voedergewassen (2019, Wageningen University and Research) Dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehoud...

Nieuws | 24/01/2019

Praktijkpercelen gras versus gras/klaver 2014-2017

... (bijna) uitsluitend als voordroog gevoederd. Een alternatief voor enkel gras is de combinatie gras/klaver die duidelijk meer droge stof en eiwit opbrengt en dit bij een beduidend lagere N-bemestin...

Onderzoeksprojecten

Grasadvies

Hoe kunnen we door gericht advies aan landbouwers in verband met de teelt van gras en grasklaver de eiwitautonomie van rundveebedrijven verhogen?

Onderzoeksprojecten

Graslandgebruik in een wijzigend klimaat

...tolerante grassoorten (rietwenkgras, Engels raaigras en Festulolium), al dan niet in combinatie met klaver, haalbaar en inpasbaar te maken in de lokale melkveerantsoenen. Duurzame graslanduitbating...

Thema's

Eiwitdiversificatie

...O doet onderzoek naar het verbeteren van de eiwitkwaliteit in Vlaamse ruwvoeders, zoals grassen, klavers en luzerne, maar ook naar het diversifiëren van de eiwitbronnen in het rantsoen. Door meer p...

Standaardpagina's

ILVO teeltfiches en teeltgidsen

CichoreiDroogbonenEdamameGoudsbloem: fiche - teeltgidsKikkererwtGras/Klaver - KlaverLinzenLuzerneMiscanthusOliepompoenRubberpaardenbloemSojaSorghum / Graan- / Voeder-Quinoa 2023VelderwtTeeltfiche: Vla...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...as? Wat met grasmengsels? Zou het ook niet interessant zijn om te kijken naar grasklaverpercelen, aangezien deze héél wat interessanter zijn voor de bodem en bij uitbreiding de wereld? In deze proe...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 4

...at niet alleen over drassigheid, het voldoende beschikbaar zijn van smakelijk gras/klaver en dergelijke, maar ook over voldoende beschuttingsmogelijkheden tegen aversieve weersomstandigheden. Het p...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 1

... vragen om de antwoorden te lezen. Kan voor de bepaling van de voederwaarde van mengteelten bv. grasklaver en mengkuilen ook gebruik gemaakt worden van schattingsformules? We beschikken over specif...

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

...okt. Momenteel beslaat het areaal een kleine 60 hectare, waarvan ruim de helft gras en grasklaver, 23 hectare maïs, 1.5 hectare bieten en 1 hectare luzerne. Om opbrengstverliezen door droogte te ov...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...as? Wat met grasmengsels? Zou het ook niet interessant zijn om te kijken naar grasklaverpercelen, aangezien deze héél wat interessanter zijn voor de bodem en bij uitbreiding de wereld? In deze proe...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 4

...at niet alleen over drassigheid, het voldoende beschikbaar zijn van smakelijk gras/klaver en dergelijke, maar ook over voldoende beschuttingsmogelijkheden tegen aversieve weersomstandigheden. Het p...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 1

... vragen om de antwoorden te lezen. Kan voor de bepaling van de voederwaarde van mengteelten bv. grasklaver en mengkuilen ook gebruik gemaakt worden van schattingsformules? We beschikken over specif...

varkensloket.be

Biologische varkenshouderij

...te lossen? Kunnen ruwvoeders, zoals voederbieten, suikerbieten, maïskuil en grasklaverkuil worden gebruikt in het rantsoen van biologische varkens? Ik ben een Nederlandse biologische varkenshouder ...

varkensloket.be

Voeder

...n, suikerbieten, maïskuil en grasklaverkuil worden gebruikt in het rantsoen van biologische varkens? Kan men een deel van de zeugenvoeding vervangen door ruwvoeder (silomaïs of voederbieten) voor d...

rundveeloket.be

Verhogen van de voederefficiëntie

... gras Benutten van najaarsgras Het telen van vlinderbloemigen als eiwitbron (luzerne en rode klaver) Combinatie Italiaans raaigras en klaver als tussenteelt HetInkuilen van mengteelten Draf en bijp...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...as? Wat met grasmengsels? Zou het ook niet interessant zijn om te kijken naar grasklaverpercelen, aangezien deze héél wat interessanter zijn voor de bodem en bij uitbreiding de wereld? In deze proe...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 4

...at niet alleen over drassigheid, het voldoende beschikbaar zijn van smakelijk gras/klaver en dergelijke, maar ook over voldoende beschuttingsmogelijkheden tegen aversieve weersomstandigheden. Het p...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Alternatieve eiwitbronnen

... vragen om de antwoorden te lezen. Kan voor de bepaling van de voederwaarde van mengteelten bv. grasklaver en mengkuilen ook gebruik gemaakt worden van schattingsformules? We beschikken over specif...

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

...s(klaver) stijgt doorgaans doorheen het seizoen). Dieren gaan hier selectief naar op zoek en gaan op die manier zichzelf medicineren. In dit opzicht werd opnieuw het belang benadrukt van de aanwezi...

rundveeloket.be

Eerst water, de rest komt later

... deze periode de opname van melk het hoogst in groep W0 (+ 0,24 kg/dag). Ook nu bleef de opname van klaverkrachtvoer gelijk in beide groepen. Dag 43 tot dag 49 en na spenen In week 7 kregen de kalv...

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

...eizoenen (2014 – 2017). De rapporten met resultaten zijn o.a. te vinden op het Rundveeloket (gras/klaveren voorjaarszaai + luzerne). Erwten als dekvrucht Mengsels met een vlinderbloemige component ...

rundveeloket.be

Kostprijsraming voedergewassen

Kostprijsraming voedergewassen geactualiseerd Grasland -maïs -voederbieten -grasklaver Download de tabel Kostprijzen van op het bedrijf geteelde voedergewassen verschillen sterk naargelang de bedrijfs...

rundveeloket.be

Vraag / Antwoord

...zaad Strooisel voor diepstrooiselboxen Waterbedden of koematrassen Kuiladditieven voor gras Witte klaver in grasklaver Vals-positieve resultaten Delvotest®T Schuimvorming op mest Biest en biestverv...

rundveeloket.be

Ziekten en Plagen

...ondergronds waar ze zich voeden met de ondergrondse delen van diverse planten (aardappel, ui, gras, klaver, graangewassen, maïs, biet, sla, kool, witloof, wortel en andere groenten). Zeberokkenen a...

rundveeloket.be

Andere Ruwvoeders

...langrijkste voor- ennadelen van verschillende eiwithoudende gewassen op een rijtje gezet: gras, grasklaver, klaver, luzerne, lupinen, erwten en veldbonen. Ook komen tal vanteeltechnische aspecten a...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons