Zoekresultaten voor Klaver

Onderzoeksprojecten

Extractie van eiwit uit luzerne en klaver ten behoeve van kippen en varkens

Centrale onderzoeksvraag/doelKunnen we uit de vlinderbloemigen luzerne en rode klaver, beiden groenvoedergewassen waarvan de teeltechniek goed gekend is, het ruw eiwit extraheren, om dat vervolgens in het rantsoen van (biologische) varkens en pluimvee te mengen? Deze vraag beantwoorden we in het project LUZEX.

Extractie van eiwit uit luzerne en klaver ten behoeve van kippen en varkens

Onderzoeksprojecten

Grasadvies

Centrale onderzoeksvraag/doelHoe kunnen we door gericht advies aan landbouwers in verband met de teelt van gras en grasklaver de eiwitautonomie van rundveebedrijven verhogen? Dat is de centrale actievraag van 'GRASADVIES'. Gras en grasklaver zijn de grootste eiwitteelten in Europa.

Onderzoeksprojecten

Graslandgebruik in een wijzigend klimaat

Het doel is om het gebruik van meer persistente en droogtetolerante grassoorten (rietwenkgras, Engels raaigras en Festulolium), al dan niet in combinatie met klaver, haalbaar en inpasbaar te maken in de lokale melkveerantsoenen.

Activiteiten

Webinar Grasland

Programma Graslandgebruik in een wijzigend klimaat - Maarten Cromheeke (ILVO)Grasklaver, de weg naar een hogere stikstof efficiëntie voor grasland - Tine Van den Bossche (ILVO)Ervaringen met demoproefveld grasklavermengsels en bemesting - Ellen Versavel (Inagro)Optimaal benutten van dierlijke mest op grasland - Eddy Decaesteker (Inagro)Praktisch Deelname

Gras en grasklaver in de praktijk. Nu het graslandseizoen voor de deur staat, geven we jullie graag nog enkele bevindingen uit proeven en praktische tips mee. Aan de hand van 4 korte presentaties belichten we belangrijke aspecten zoals de variëteitenkeuze in een veranderend klimaat, de meerwaarde van grasklaver en de bemesting van grasland.

Activiteiten

Demodag Agro-ecologisch Proefplatform Hansbeke

Samenwerking rond boerderijcompostering: creëer jouw eigen bodemverbeteraar op het veld Bodemstructuur zelf meten en profielput: stikstofbinding en koolstofopslag in bodems Oude of biologische graansoorten: een vergelijking met gangbaar graan Doorzaai in grasklaver: bespaar kosten op ploegen en behoud de goede bodemstructuur Grassen en klavers: verschillende

Standaardpagina's

ILVO teeltfiches en teeltgidsen

CichoreiDroogbonenEdamameGoudsbloem: fiche - teeltgidsKikkererwt 2021 / 2020Gras/Klaver - KlaverLinzenLuzerneMiscanthusOliepompoenRubberpaardenbloemSoja 2020 / 2017Sorghum / Graan- / Voeder-Quinoa 2020 / 2017VelderwtTeeltfiche: Vlas

Dossiers

Rassenlijsten

> Bekijk de beschrijvende rassenlijst van voederbietenWitte en rode klaver De belangstelling voor witte en rode klaver neemt toe. Ook voor deze vlinderbloemigen worden de voornaamste raseigenschappen in de rassenlijst weergegeven.

Activiteiten

Demo - Droogtetolerante grassen op het proefveld te Beervelde

Programma Demo droogtetolerante grassoorten en klaverGebruik van droogtetolerante grassoorten in melkveerantsoenenGraslandkruidenBodemverdichting in graslandErvaringen vanuit de praktijk Deze demo is een inifiatief van het Rundveeloket.

Op dit proefveld wordt een demonstratie gegeven van enkele proeven rond droogtetolerante grassoorten en klaver. Ook wordt dieper ingegaan op hoe deze soorten kunnen toegepast worden in een melkveerantsoen en welke resultaten in de praktijk mogen verwacht worden.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons