Zoekresultaten voor GPS

Filter on:
Onderzoeksprojecten

Internet of Food and Farm 2020

...ndersteunen van een andere use case rond traceerbaarheid. In de tweede use case werd een GPS tracker voor koeien ontwikkeld. Deze kan voor koeien of ander vee in natuurgebieden gebruikt worden om i...

agrifoodtechnology.be

Verhalen

...en. Door de CAN bus te monitoren wordt in dit project de relatie tussen gegeorefereerde (RTK-GPS) machineparameters zoals brandstofverbruik, trekkracht en wielslip en bodemparameters onderzocht. OP...

rundveeloket.be

Hittestress

...ren in natuurgebieden zijn bestudeerd. Bij die laatste steunen de resultaten op gegevens van GPS-halsbanden die tonen wanneer en waar de dieren exact beschutting zochten. Bij het melk- en vleesvee ...

rundveeloket.be

Ruwvoer 2018: Laat de maïskuil geen graskuil worden

...in de zomermaanden naar boven komen. Een graangewas ingekuild als GPS kan dan tegen de zomer van 2019 een aanvulling vormen in het rantsoen. Ook maïsglutenvoer kan kuilmaïs uitsparen. 1,5 kg DS maï...

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

... dekvrucht ingezaaid worden. De eerste snede bevat dan een groot aandeel voedererwt en wordt als GPS (gehele plant silage) geoogst. Na deze snede blijft een maaigewas met vlinderbloemigen over dat ...

varkensloket.be

Mest/milieu

... mest af te zetten en de hierbij te volgen procedures enwetgeving: vervoersregeling, AGR-GPS, burenregeling, grensboerregeling, inscharing, uitrijregeling en opslag van mest. In Vlaanderen wordt ee...

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

...der van gewasdiversificatie, wordt er winterrogge ingezaaid die als gehele planten silage (GPS) gevoederd wordt. De voor de Noorderkempen kenmerkende zandgronden zijn gemakkelijk te bewerken maar s...

agrifoodtechnology.be

Grazing Cow Monitor

...astzitten, kan dit immers fataal aflopen. Deze tijdrovende zoekactiviteit kan door gebruik van GPS worden vereenvoudigd. Living lab aanpak: Het initiële doel van dit project was om via GPS-trackers...

agrifoodtechnology.be

Home test

...projecten en aankomende workshops, info- en demomomenten. Inschrijven voor de nieuwsbrief. Verhalen GPS-trackers voor koeien GPS-trackers vergemakkelijken het lokaliseren van grazend rundvee in het...

agrifoodtechnology.be

Grazing Cow Monitor EN

... for a long time, it can be fatal. Luckily, this time-consuming search can be simplified with a GPS tracker system. Living lab approach The initial objective of this project was to monitor the graz...

Activiteiten

Demonamiddag smart farming en robotisatie

... van het CIMAT- en Smart Growers-project Een kleinschalig robotplatform uitgerust met RTK GPS en autonome navigatie zal via een multispectrale camera onkruid op de ruggen detecteren. Een precisies...

rundveeloket.be

Biologisch Ruwvoer

... stalperiode vaak samen met een ander eiwitarm product gevoerd, zoals maïs en gehele plant silage (gps). Hierdoor ontstaat vaak een eiwittekort terwijl er in de nazomer een overschot aanwezig is. H...

Activiteiten

OpsDrone workshop: Combineren van databronnen

...gsindustrie. Bijkomend wordt deze data best geïntegreerd met andere digitale data van sensoren (GPS-, satelliet-, bodem-, gewas- en weersensoren) en laboanalyses en kaarten om het zo intelligent mo...

Activiteiten

Doctoraatsverdediging Shusheng Wang

...ododendron specimens met inbegrip van informatie over taxonomie (525 taxa in totaal), gegeocodeerde GPS-locaties en fysisch-chemische eigenschappen van de bodem, voorspelden we kalktolerantie in Rh...

Nieuws | 25/04/2024

Ontdek deze live demo's tijdens de ILVO Agritechdag

...an het vee en hun gedrag continu en energie efficiënt te monitoren. Een opdracht waar huidige GPS sensoren niet in slagen. In deze inspirerende demo wordt de voederopname tijdens beweiding van rund...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons