Doctoraatsverdediging Doctoraatsverdediging Shusheng Wang

Rhododendron

Titel doctoraat: Verhoogde tolerantie van Rhododendron voor bodemkalk: inzichten uit geografische distributieanalyse, in-vitro-experimenten en serreproeven.

Samenvatting proefschrift

Rhododendrons zijn gewaardeerde sierplanten met een groot economisch belang, maar hun groei wordt meestal belemmerd in kalkbodems. Dit onderzoek richtte zich op de beoordeling en selectie van Rhododendron-soorten en genotypen die kalk tolerant zijn, met behulp van geografische distributieanalyse, in-vitro-experimenten en serre-experimenten. Door het samenstellen van een dataset van 31.146 natuurlijk verspreide Rhododendron specimens met inbegrip van informatie over taxonomie (525 taxa in totaal), gegeocodeerde GPS-locaties en fysisch-chemische eigenschappen van de bodem, voorspelden we kalktolerantie in Rhododendron taxa. 76 potentieel tolerante taxa werden geïdentificeerd, wat waardevolle informatie oplevert voor gebruik in veredelingsprogramma's. Bovendien wordt 'Haplic Luvisol' gevonden als een dominante bodemeenheid voor Rhododendron verspreiding in China, waarbij de pH een belangrijke determinant is. In-vitro-experimenten evalueerden de impact van alkalische pH- en calciumbehandelingen op zaadkieming en groei. Dit onthulde genetische variatie in tolerantie. Chlorofylfluorescentie werd bevestigd als een efficiënt screeningsinstrument voor high-throughput selectie van tolerante genotypen, waardoor de veredeling kan worden versneld. Verdere serreproeven identificeerden genotypen met een verbeterde tolerantie voor bodemkalk. Over het geheel genomen presenteert deze studie een uitgebreide aanpak om kalktolerantie in rhododendrons te verbeteren, en dit biedt waardevolle inzichten voor toekomstig onderzoek, behoud en veredeling.

De publieke verdediging van dit doctoraat gaat door in de Academieraadzaal, room A0.030 op de faculteit Bio-ingenieruswetenschappen, Coupure Links 653, 9000 Gent. De presentatie en verdediging zullen volledig in het Engels gebeuren.

Mogelijkheid om online te volgen via MS Teams (Meeting ID: 320 895 273 146 - Passcode: VEphwd)

U bent ook van harte welkom op de receptie na de verdediging. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 2 maart 2024.

Programma