Persbericht Objectief en inspirerend: ILVO lanceert LANDBOUW-VERDIENWIJZER

03/12/2021
Landbouw-Verdienwijzer

“Waar zitten voor MIJN landbouwbedrijf, gecombineerd met MIJN interesses, kansen om aan het einde van de maand een beter inkomen over te houden?” Dat is de vraag die Vlaamse boeren kunnen stellen aan de nieuwe, digitale LANDBOUW-VERDIENWIJZER van ILVO. De verdienwijzer wordt officieel en digitaal gelanceerd op 7 december 2021. Hij is voor alle types landbouwbedrijven geschikt, want alle sectoren en alle mogelijke afzetkanalen en managementkeuzes zijn erin vervat.

Vlaams Minister van Landbouw Hilde Crevits beaamt de meerwaarde: “Inzicht, kennis en begeleiding zijn meer dan ooit belangrijk voor de landbouw. Het zal de landbouw van morgen bepalen. De VERDIENWIJZER is alvast een stap in de goede richting. Het zal inzicht bieden in welke mogelijkheden producten hebben binnen bepaalde marktsegmenten.”

Onderzoeker Edward Belderbos, zelf voormalig ondernemer, werkte aan de tool samen met een aantal ILVO collega’s en met de landbouworganisaties. “Veel landbouwers stellen zich de vraag waarheen ze met hun bestaand bedrijf willen of moeten evolueren. De verdienwijzer helpt om via een grondige analyse te komen tot een individueel, geschikt advies, zonder dat er op de achtergrond verborgen belangen meespelen.”

Eerst ontrafelen van bestaande toestand

De opties die de VERDIENWIJZER aanwijst hangen af van wat de landbouwer ingeeft omtrent zijn 1) producten en diensten, 2) verkoopkanalen en 3) productieactiviteiten. Verder wordt gepeild naar de omgevingsfactoren en de interesses of vaardigheden van de bedrijfsleider. De VERDIENWIJZER geeft daarna automatisch aan of de bedrijfsactiviteiten (ook) economisch goed passen bij elkaar, en of ze aansluiten op de drijfveren van de ondernemer.
In de landbouweconomie worden vaak veralgemenende, abstracte discussies gevoerd rond duurzame verdienmodellen voor hele sectoren. Het verschil met deze LANDBOUW-VERDIENWIJZER is dat hij op niveau van één bedrijf kan kijken, met dus een individuele en concrete conclusie.

Aanpassing van een verdienmodel vergt veel stappen

Het resultaat uit de VERDIENWIJZER moet gezien worden als slechts de eerste stap in de zoektocht naar een beter verdienmodel. Nadat de landbouwondernemer dankzij de VERDIENWIJZER zijn of haar ideeën concreter heeft gemaakt en eventueel heeft bijgesteld, volgen andere noodzakelijke fases en oefeningen: een haalbaarheidstoets rond rendabiliteit, vergunningen, arbeidsbeschikbaarheid, financiering, etc. De begeleiding van deze verdere stappen dient te gebeuren via de bestaande kanalen (sectororganisaties, praktijkcentra, adviseurs, banken, …). “Met het rapport uit de verdienwijzer zijn bedrijfsleiders beter voorbereid op deze volgende stappen. Het is een handig instrument om te gebruiken in gesprekken met de bank en adviseurs.”

Lancering van de VERDIENWIJZER is ook oproep

Wegens de vierde Coronagolf in ons land stapte ILVO af van een fysieke studiedag naar een COVID-veilige hybride formule: de plenaire uitleg gebeurt digitaal, de workshops zijn fysiek maar voor een beperkt aantal deelnemers.
De VERDIENWIJZER zoals hij wordt gelanceerd op 7 december 2021 om 13.00u is te beschouwen als een grondig uitgewerkt prototype. Het is reeds goed in staat om landbouwers te inspireren door trefzeker de opties te tonen die in een specifieke bedrijfssituatie van toepassing zijn. In de komende maanden en jaren wordt dat prototype continu geëvalueerd en bijgestuurd, zodat het nog nauwer en juister aansluit bij de realiteiten en noden van de sector.

Met het prototype start nu, samen met sectororganisaties, landbouwscholen en landbouwers zelf, de echte validatie. Ik roep iedereen op om met de VERDIENWIJZER aan de slag te gaan en ons feedback te geven.“

Normaal zou ILVO op Agribex (8-10 december) landbouwers aansporen om de tool ter plaatse te testen en feedback te geven. ILVO verduidelijkt op het lanceringsevenement de alternatieve aanpak.

Programma

Tijdens de lancering spreken, naast ILVO, ook andere interessante organisaties over hun werk rond verdienmodellen.

Els Verté, Boeren op een Kruispunt, verbindt de zware uitdagingen in de sector met de nood aan haalbare verdienmodellen.
Olivier Guiot, ILVO-onderzoeker, bestudeert en benoemt de succesfactoren in de korte keten, een project in samenwerking met Steunpunt Korte Keten.
Greet Aernouts, project Ondernemerscoach van Rurant vzw, legt uit hoe zij plattelandsondernemers ondersteunen.
Patrick Meulemeester, innovatieconsulent bij Innovatiesteunpunt, toont dat innovaties kunnen leiden tot wijzigingen in verdienmodellen.
Ann Detelder, Steunpunt Korte Keten, heeft het over haar coaching projecten.
Jonathan Platteau, Departement Landbouw en Visserij, geeft een uiteenzetting van beschikbare landbouwcijfers als mogelijke bron om onderbouwde beslissingen te nemen.
Pieter De Graef, SALV, wijst op de rol van markt- en prijstransparantie in het versterken van de positie van land- en tuinbouwers in de keten.
Evelien Lambrecht, Inagro, bespreekt als case het alternatief verdienmodel met ‘De Andere Kip’. In Vlaanderen wordt een alternatieve vleeskip vanuit een coöperatieve samenwerking in de markt gezet.
Nele Lauwers, Boerenbond, belicht de complexe uitdagingen binnen de landbouw en bepleit de meerwaarde van een geïntegreerde aanpak.

Conclusie

De VERDIENWIJZER is binnenkort door alle landbouwbedrijven gratis en online te gebruiken. Wanneer een landbouwer de VERDIENWIJZER gebruikt ontvangt hij het resultaat in een pdf op zijn persoonlijk emailadres. Het landbouwbedrijf kan aangeven of het nog door ILVO wenst gecontacteerd te worden over de resultaten of over ILVO onderzoek rond verdienmodellen in het algemeen.
De resultaten uit de VERDIENWIJZER zijn volledig vertrouwelijk. De gegevens die de landbouwers inbrengen worden niet opgeslagen of bewaard door ILVO, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven. Het is onmogelijk om de gegevens van andere gebruikers te zien.

De VERDIENWIJZER is te vinden op www.verdienwijzer.be. Vanaf de lanceringsdatum is hij actief te gebruiken.

Programma en inschrijven

Lancering Verdienwijzer

Vragen?

Contacteer ons