Zoekresultaten voor Koolstof

Standaardpagina's

Labo-analyses plant, bodem en substraat

Chemische analyses op minerale bodem (inclusief staalvoorbereiding) % organische koolstof (OC) Totale N (Dumas-methode) % organische koolstof (OC) + totale N (Dumas) pH-KCl EC (geleidbaarheid) P, K, Ca, Mg in ammoniumlactaat-extract + extra elementen (Na, Fe, Al, Mn, Si en/of Zn) in ammoniumlactaat-extract Totaal P, K, Ca, Mg en Na (=macro)

Onderzoeksprojecten

Carbon Connects

Centrale onderzoeksvraag/doelVeengronden bevatten grote koolstofvoorraden. Wanneer men deze veengronden draineert om ze in gebruik te nemen voor de landbouw, dan ontsnapt er flink wat CO2, een broeikasgas. Het behoud van koolstof in veengronden is dus belangrijk in het tegengaan van de klimaatverandering.

Onderzoeksprojecten

Carbon Connects

Centrale onderzoeksvraag/doelVeengronden bevatten grote koolstofvoorraden. Wanneer men deze veengronden draineert om ze in gebruik te nemen voor de landbouw, dan ontsnapt er flink wat CO2, een broeikasgas. Het behoud van koolstof in veengronden is dus belangrijk in het tegengaan van de klimaatverandering.

Activiteiten

Webinar circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk

Programma 12:45 – 13:00 Deelnemerslogin13:00 – 13:15 Inleiding NUTRIMAN Farmer platform (ILVO)13:15 – 13:30 Wijzigingen in Europese wetgeving ten aanzien van herwonnen nutriënten (ZLTO)13:30 – 14:30 Herwonnen stikstof als minerale meststof (UGENT, INAGRO)14:30 - 14:45 Pauze14:45 – 15:45 Het belang van koolstof en bodemverbeteraars (ILVO, PCS, Vlaco)

Zo wordt er in het kader van een circulaire economie, aandacht geschonken aan de toepassing van herwonnen minerale nutriënten zoals stikstof en fosfor alsook het belang hierbij van de organische koolstof.

Onderzoeksprojecten

ROOF FOOD: incubator voor daklandbouw

De chemische eigenschappen van het substraat geven aan dat de pH hoog is, het koolstofgehalte aan de lage kant is en de vrijstelling van minerale N zeer laag is. Van de totale hoeveel N in het dakmoestuinsubstraat is er initieel slechts 1% onder minerale vorm aanwezig en de substraten leveren vrij weinig minerale N aan.

rundveeloket.be

Klimaatimpact vleesproductie: knelpunten en kansen voor de Vlaamse vleesveehouderij

De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Hun belang hangt af van hun vermogen om de warmte op aarde vast te houden en hun verblijftijd in de atmosfeer (samen GWP100) (Tabel 1). Hiermee kunnen de broeikasgassen omgerekend worden naar CO2-equivalenten, waardoor vergelijken makkelijker wordt.

rundveeloket.be

Doctoraat Dorien VW

Ook moet de koolstofvoetafdruk van de voederproductie in rekening gebracht worden om het netto-effect te kunnen beoordelen. Voederadditieven Voederadditieven kunnen ingrijpen op verschillende stappen in het vormingsproces van methaan in de pens.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons