Zoekresultaten voor Koolstof

Standaardpagina's

Labo-analyses plant, bodem en substraat

Chemische analyses op minerale bodem (inclusief staalvoorbereiding) % organische koolstof (OC) Totale N (Dumas-methode) % organische koolstof (OC) + totale N (Dumas) pH-KCl EC (geleidbaarheid) P, K, Ca, Mg in ammoniumlactaat-extract + extra elementen (Na, Fe, Al, Mn, Si en/of Zn) in ammoniumlactaat-extract Totaal P, K, Ca, Mg en Na (=macro)

Onderzoeksprojecten

Koolstofopslagpotentieel van landbouwbodems in Europa

Koolstofopslag in bodems is een negatieve emissietechnologie die de klimaatverandering helpt tegen te gaan. Het doel van CarboSeq is om het haalbare potentieel van verschillende beheerspraktijken voor koolstofopslag in de bodem in te schatten, rekening houdend met technische en economische beperkingen.

Onderzoeksprojecten

Carbon Connects

Centrale onderzoeksvraag/doelVeengronden bevatten grote koolstofvoorraden. Wanneer men deze veengronden draineert om ze in gebruik te nemen voor de landbouw, dan ontsnapt er flink wat CO2, een broeikasgas. Het behoud van koolstof in veengronden is dus belangrijk in het tegengaan van de klimaatverandering.

Onderzoeksprojecten

Carbon Connects

Centrale onderzoeksvraag/doelVeengronden bevatten grote koolstofvoorraden. Wanneer men deze veengronden draineert om ze in gebruik te nemen voor de landbouw, dan ontsnapt er flink wat CO2, een broeikasgas. Het behoud van koolstof in veengronden is dus belangrijk in het tegengaan van de klimaatverandering.

Onderzoeksprojecten

Duurzaam beheer van bodemorganische stof om trade-off effecten tussen koolstofopslag en de productie van lachgas en methaan en nitraatverliezen te verminderen

Centrale onderzoeksvraag/doelWelke trade-offs en synergiën zien we ontstaan onder verschillende bodembeheerpraktijken, in diverse pedo-klimatologische omstandigheden in Europa, met het doel om de koolstofopslag in de bodem te verhogen? Dat is de vraag in SOMMIT, een intern onderzoeksproject van het European Joint Programme EJP SOIL.

Onderzoeksprojecten

ROOF FOOD: incubator voor daklandbouw

De chemische eigenschappen van het substraat geven aan dat de pH hoog is, het koolstofgehalte aan de lage kant is en de vrijstelling van minerale N zeer laag is. Van de totale hoeveel N in het dakmoestuinsubstraat is er initieel slechts 1% onder minerale vorm aanwezig en de substraten leveren vrij weinig minerale N aan.

Onderzoeksprojecten

Herstel van biodiverse graslanden: ecosysteemdiensten onder de loep

Project HERBIOGRAS onderzoekt1) wat de voederkwaliteit van het maaisel is, en voor welke dieren het geschikt is 2) hoeveel koolstof wordt opgeslagen in de bodem3) de aantrekkelijkheid van grasland voor bestuivers4) de aantrekkelijkheid van grasland voor recreantenOnderzoeksaanpakHet experiment wordt uitgevoerd van 2020 t.e.m. 2022 op 3 locaties: Melle

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons