Onderzoeksproject ERA-Net Cofund on INtesTInal MICrobiomics, diet and health, implementing JPI HDHL objectives

In uitvoering HDHL-INTIMIC
Logo JPI HDHL

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Dit ERA-Net Cofund HDHL-INTIMIC wordt uitgevoerd als nieuwe 'joint actie' in het kader van het Europees Joint Programming Initiative “A Healthy Diet for a Healthy Life” (JPI HDHL). Dat focust op de relatie tussen voeding en gezondheid. Hier draait het meerbepaald rond de ontwikkeling van nieuwe strategieën en van gezondheidsbevorderende voedingsproducten om chronische darmfloragerelateerde ziektes te voorkomen. We focussen dus op darmmicrobioom (intestinal microbiomics). Het ultieme doel van dit Europees onderzoeksnetwerk is een gezonde darmflora na te streven voor iedereen.

Onderzoeksaanpak

Veertien internationale partners uit 9 lidstaten stroomlijnen de kennis en financieren het internationaal onderzoek in verband met voedingsstoffen (diëten) die de darmflora en van daaruit de menselijke gezondheid kunnen beïnvloeden. Bovenop de financiering van de deelnemende partners van de verschillende lidstaten wordt door de EC in de cofunded call een cofinanciering van 30% voorzien. De rol van ILVO is onder meer om de achtergrondinformatie en de resultaten van de onderzoeksprojecten naar de stakeholders helder te communiceren.

Relevantie/Valorisatie

Dit internationaal onderzoeksnetwerk draagt bij tot een afgestemd onderzoeksprogramma rond de driehoek voeding - intestinaal microbioom (darmflora) - gezondheid. In de loop van 2017 is de cofunded call gelanceerd, de eerste oproep voor onderzoeksprojecten. Wij verwachten dat deze projecten de basiskennis over het darmmicrobioom en zijn relatie met gezondheid vergroten, en dat ook meer geweten raakt over de impact van voedingscomponenten en over strategieën voor preventieve en therapeutische toepassingen. Additioneel aan de onderzoeksoproep(en) is een kennisplatform “Intestinal Microbiomics” gepland, dat toegankelijk is voor zowel onderzoekers uit verschillende disciplines als stakeholders. Het platform draagt ongetwijfeld bij tot een betere samenwerking, kennisuitwisseling en tot het gebruik van standaardmethodes.

Financiering

EU Horizon2020