Zoekresultaten voor Vertering

Activiteiten

Openbare verdediging Annatachja De Grande

Dit gaat gepaard met een hogere voederopname, die het verteringsstelsel meer belast. Bovendien heeft het verbod op het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars de bezorgdheden omtrent de darmgezondheid van de vleeskuikens doen toenemen.

Activiteiten

Officiële opening @Food Pilot: verwerkingslijn innovatieve eiwitten

In het TexProSoy project wordt de impact van het extractieproces, het drogen en high moisture extrusie proces op de eiwitten en de textuur van het eindproduct nagegaan, terwijl bij ProFuNu de nutritionele aspecten zoals eiwitoxidatie en vertering en de impact van de verwerkingsstappen hierop onder de loep worden genomen.

Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

Gelukkig zorgen niet alle vluchtige vetzuren die ontstaan tijdens de koolhydraatvertering uiteindelijk voor methaan. Bij de vorming van de vetzuren azijnzuur en boterzuur wordt H2 geproduceerd, terwijl bij de vorming van het vetzuur propionzuur H2 net wordt opgenomen.

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie rundvee

rundveeVeehouderij: bepalen van de gasemissies bij melk- en vleesvee.Agrotechniek: advies aan de Vlaamse overheid inzake luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen).Melkvee: Leen Vandaele Vleesvee: Karen Goossens Agrotechniek: Peter DemeyerZoötechnische proeven melkveeVeehouderij: voeder- en verteringsproeven

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

OnderwerpDetailsContactpersoonZoötechnische proeven kleinveeManagement-, voeder-, verterings- en registratieproeven bij leghennen, vleeskippen, kalkoenen en konijnen (voedsters en vleeskonijnen). Daarbij worden o.a. productieresultaten, diergezondheids- en dierenwelzijnsparameters alsook productkwaliteit (vlees en ei) opgevolgd.

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

OnderwerpDetailsContactpersoonZoötechnische proeven varkensManagement- en voederproeven met biggen en vleesvarkens en verteringsproeven bij biggen en vleesvarkens.

Dossiers

Darmgezondheid

ILVO's expertise inzake voeding en verteringsfysiologie wordt toegepast bij specifieke doelgroepen en bij het varken als model om zo de link tussen voeding, de darm en gezondheid onder gecontroleerde omstandigheden te onderzoeken.

Een nieuw multidisciplinair darmgezondheidsplatform op ILVO Om de link tussen voeding, de darm en gezondheid onder gecontroleerde omstandigheden te onderzoeken, steunt ILVO op expertise inzake voeding en verteringsfysiologie die wordt gebundeld in een darmgezondheidsplatform gerealiseerd in samenwerking met externe partners zoals Agro-Biotech in Gembloux

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons