Zoekresultaten voor Vertering

Activiteiten

Openbare verdediging Annatachja De Grande

Dit gaat gepaard met een hogere voederopname, die het verteringsstelsel meer belast. Bovendien heeft het verbod op het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars de bezorgdheden omtrent de darmgezondheid van de vleeskuikens doen toenemen.

Activiteiten

CVB Themamiddag Voederwaardering varkens 2023

Onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens deze themamiddag zijn: Geactualiseerde SID (standardised ileal digestible) verteringscoëfficiënten van aminozuren in voedermiddelen voor varkensEffect van geactualiseerde SID-aminozuurgehalten van voedermiddelen op de samenstelling van mengvoeders voor biggen, groeiende varkens en zeugenSID-aminozuurbehoefte

Activiteiten

Officiële opening @Food Pilot: verwerkingslijn innovatieve eiwitten

In het TexProSoy project wordt de impact van het extractieproces, het drogen en high moisture extrusie proces op de eiwitten en de textuur van het eindproduct nagegaan, terwijl bij ProFuNu de nutritionele aspecten zoals eiwitoxidatie en vertering en de impact van de verwerkingsstappen hierop onder de loep worden genomen.

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie rundvee

rundveeVeehouderij: bepalen van de gasemissies bij melk- en vleesvee.Agrotechniek: advies aan de Vlaamse overheid inzake luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen).Melkvee: Leen Vandaele Vleesvee: Karen Goossens Agrotechniek: Peter DemeyerZoötechnische proeven melkveeVeehouderij: voeder- en verteringsproeven

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

OnderwerpDetailsContactpersoonZoötechnische proeven kleinveeManagement-, voeder-, verterings- en registratieproeven bij leghennen, vleeskippen, kalkoenen en konijnen (voedsters en vleeskonijnen). Daarbij worden o.a. productieresultaten, diergezondheids- en dierenwelzijnsparameters alsook productkwaliteit (vlees en ei) opgevolgd.

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

OnderwerpDetailsContactpersoonZoötechnische proeven varkensManagement- en voederproeven met biggen en vleesvarkens en verteringsproeven bij biggen en vleesvarkens.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons