Zoekresultaten voor Ruimtelijk beleid

pluimveeloket.be

Artikel studieNM ie-net emissies deel1

West-Vlaanderen 2016 2017 2018 Dossiers* 136 144 162 Totaal vergund kippen Waarvan bijkomend kippen 1 617 418 911 753 2 212 203 1 008 827 1 247 477 444 848 Totaal vergund mestvarkens Waarvan bijkomend mestvarkens 95 545 19 414 92 058 22 701 106 380 18 569 * Enkel beslissingen over aanvragen klasse 1 veeteeltbedrijven De binnengekomen dossiers worden eerst ruimtelijk

Standaardpagina's

Klachten

Als wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid – Beleidsdomein Landbouw & Visserij trachten we u zo accuraat mogelijk te informeren over onze activiteiten. Mocht u echter nog klachten hebben over onze werking dan kan u deze signaleren aan Catherine Blancquaert. Uw klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Dossiers

Ontharding

Een verbeterd beleid met betrekking tot vrijgekomen hoeves zou dan ook de sleutel kunnen zijn voor de aansturing van de transformatie van het platteland.

Dossiers

Staat van de visbestanden

Elk visbestand krijgt een advies zodat het duurzaam beheer van het bestand wordt verzekert op lange termijn zoals gespecifieerd in het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het zijn die wetenschappelijke adviezen die de basis vormen voor de politieke quota-onderhandelingen.

Activiteiten

'Boer ruimt veld' breekt uit

Het project speelt in op de noodzaak aan een doordacht en gedragen onthardingsbeleid met als ambitie om de open agrarische ruimte te behouden en te versterken. Daarom onderzoeken we met ILVO, Boerenbond, KU Leuven en Voorland kansen, obstakels en behoeften voor ontharding en identificeren we werkbare onthardingsrecepten voor landbouw.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons