Zoekresultaten voor Ruimtelijk beleid

Onderzoeksprojecten

Labo Ruimte Boerenland

Vertrekkende vanuit het rapport ‘Farmers of the future’, een denkoefening over het Europees landbouwbeleid dat 12 verschillende types van landbouwbedrijven in 2040 identificeert, verkent LABO RUIMTE Boerenland de ruimtelijke dimensie van (toekomstige) landbouw-ontwikkelingen in twee case-gebieden: de Leievallei en de Noorderkempen.

Onderzoeksprojecten

Monitoring van de Belgische recreatieve zeevisserij

Dit ILVO-onderzoek kadert in het Europees visserijbeleid, in het monitoren voor de Kaderrichtlijn Marien Strategie en de richtlijn van OSPAR. Tegelijk heeft de recreatieve visserij zelf belang bij objectieve cijfers: de sector wenst (meer) erkend worden als volwaardige ruimtegebruiker op zee en binnen beleidsprocessen.

Standaardpagina's

Klachten

Als wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid – Beleidsdomein Landbouw & Visserij trachten we u zo accuraat mogelijk te informeren over onze activiteiten. Mocht u echter nog klachten hebben over onze werking dan kan u deze signaleren aan Catherine Blancquaert. Uw klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.

pluimveeloket.be

Artikel studieNM ie-net emissies deel1

West-Vlaanderen 2016 2017 2018 Dossiers* 136 144 162 Totaal vergund kippen Waarvan bijkomend kippen 1 617 418 911 753 2 212 203 1 008 827 1 247 477 444 848 Totaal vergund mestvarkens Waarvan bijkomend mestvarkens 95 545 19 414 92 058 22 701 106 380 18 569 * Enkel beslissingen over aanvragen klasse 1 veeteeltbedrijven De binnengekomen dossiers worden eerst ruimtelijk

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons