Zoekresultaten voor Veldbonen

Onderzoeksprojecten

Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt

Centrale onderzoeksvraag/doelIn welke mate zijn veldbonen een waardige, haalbare eiwitaanbrenger en sojavervanger in het rantsoen van melkvee? Het project MELKBOON onderzoekt en demonstreert dit voor de melkveesector, om op termijn een verlaagde koolstof footprint op bedrijfsniveau te kunnen realiseren. Ingevoerde soja verzwaart die footprint.

Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt

Nieuws | 18/01/2021

Veldbonen in de melkveehouderij: toasten voor succes?

Veldbonen in de melkveehouderij: toasten voor succes?

Veldbonen vormen een interessant alternatief voor geïmporteerde soja in de melkveehouderij, op voorwaarde dat de bonen eerst verhit worden, zo blijkt uit ILVO-onderzoek binnen project EKOPTI.

rundveeloket.be

Positief effect getoaste veldbonen op voersaldo (BIO)

Positief effect getoaste veldbonen op voersaldo (BIO)

Getoaste veldbonen hebben een positief effect op het voersaldo bij biologische melkveebedrijven Ilse Louwagie, Luk Sobry(Inagro) Uit een verteringsproef bij ILVO bleek toasten de voederwaarde van veldbonen te verbeteren.

pluimveeloket.be

Inkuilen mengteelten van veldbonen en graan als alternatieve eiwitbron voor bio-leghennen?

Inkuilen mengteelten van veldbonen en graan als alternatieve eiwitbron voor bio-leghennen?

In een eerste proef in het kader van het KUILLEG project werd daarom geopteerd om veldbonen in mengteelt met een graangewas in te kuilen als alternatieve eiwitbron voor leghennen. Het eiwitgehalte van (witte) veldbonen ligt lager dan dat van getoaste sojabonen.

Onderzoeksprojecten

Een boon voor Leuven

We kiezen daarbij voor mengteelten met gele erwten, veldbonen of lupine, in combinatie met haver. Dit zijn gewassen die hier goed gedijen en efficiënt met water en nutriënten omgaan. We zoeken de nodige tussenschakels om van de primaire grondstof te komen tot een vermarktbaar product en dat in de lokale keten in en rondom Leuven.

Activiteiten

Eiwitrijke gewassen voor menselijke voeding

Daarna brengen we een bezoek aan proefpercelen van ILVO en UGent, met onder andere gele erwt, lupine en veldbonen, ingezaaid als mengteelt met haver.

Het gaat om gele erwt, lupine en veldbonen, ingezaaid als mengteelt met haver.

Onderzoeksprojecten

Het opzetten van een lokale, duurzame sojaketen

Een stabiele samenwerking doorheen de keten wordt hier in eerste instantie beoogd voor soja, maar dit project kan op termijn wellicht ook model staan voor de verwerking van andere lokaal geteelde eiwitgewassen zoals veldbonen, lupinen of erwten.FinancieringVlaamse Overheid - L&V

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

Ook het inmengen van additieven, enzymes of nieuwe voederteelten (bvb. veldbonen of andere lokale eiwitbronnen als algen en insecten) in pluimveerantsoenen behoort tot de mogelijkheden.Evelyne Delezie, Saskia LeleuVoederformulering, -productie en -waarderingFormuleren van voeders voor pluimvee en konijnen.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons