Studiedag ILVO webinar: Alternatieve eiwitbronnen in de veehouderij, wat heeft ILVO te bieden?

Twee koeien eten veevoeder

In de serie van vijf Webinars van het Varkensloket, Pluimveeloket en Rundveeloket, vindt op 26 november 2020 het eerste Webinar plaats.Dit zal gaan over de alternatieve eiwitbronnen in veehouderij en wat ILVO hier te bieden heeft.

Drie hoofd-onderwerpen komen aan bod waarbij elk onderwerp besproken wordt door een andere expert.

  • Kunnen veldbonen soja vervangen in bio-leghennenvoeder?
  • Methodieken voor het insluiten van nieuwe grondstoffen in varkensvoeder.
  • Evaluatie van nieuwe eiwitbronnen en beschermde aminozuren voor rundvee via in situ onderzoek.

Bovendien worden ook enkele nieuwe projecten hieromtrent voorgesteld.

Achteraf is er uiteraard ook ruimte voor vraagstelling aan onze experts.
Iedereen is welkom om mee te volgen!

Ter info:

U krijgt voordien een link via mail toegestuurd waarmee u kan deelnemen aan het Webinar.