Studiedag 1 jaar Vlaanderen breekt uit!

Boerderijgebouwen en verharding die in onbruik zijn geraakt worden afgebroken zodat de bodem weer vrijkomt voor infiltratie.

Begin maart heeft het Departement Omgeving een eerste succesvol jaar van de eerste reeks Proeftuinen Ontharding achter de rug. ILVO focust zich binnen dat project specifiek op het onthardingspotentieel van landbouwsites die uit agrarisch gebruik gaan en die niet meer of mits zeer hoge investeringen geschikt zijn voor een nieuwe agrarische activiteit. We blikken graag terug op dit gezamenlijke realisatie- en kennistraject, samen met de deelnemers en ondersteuners van de eerste en tweede reeks proefprojecten, maar ook met enkele speciale gasten. Tijd om te vieren, maar ook om van elkaar te leren én verder te plannen tijdens dit Onthardingsforum. Iedereen is van harte welkom!

Met elke Proeftuin Ontharding wordt een eerste stap gezet en kunnen lessen worden getrokken met als doel dat Vlaanderen niet langer tot een van de meest verharde gebieden van Europa behoort.

Ontharden is een manier om actief een antwoord te bieden op uitdagingen zoals bijvoorbeeld het risico op overstromingen, warmere steden en gemeenten, het verlies aan biodiversiteit, minder open en groene ruimte, nood aan aangename leefomgevingen, ….

We stelden een programma samen om terug te blikken op wat we samen al bereikten en om u verder te inspireren voor uw project dat Vlaanderen mee meer klimaatbestendig maakt.

Programma

In de voormiddag nemen we tijd om te luisteren naar de ervaringen van (mede)pioniers in ontharding:

  • Enkele proeftuinen Ontharding in beeld
  • Een blik op de lessen uit 1 jaar samen werken aan ontharding
  • Panelgesprek met deelnemers, ondersteuners en experten

In de namiddag leren we van elkaar en laten we ons inspireren tijdens actieve workshops rond verschillende thema’s:

  • School en omgeving
  • Ruimte voor water
  • Weg weg
  • Boer ruimt veld (ILVO)
  • Industrie