Contactdag | Conferentie | Event | Studiedag | Workshop Publieke landbouwgrond in Vlaanderen en Brussel: cijfers en kansen

Inschrijven

Inschrijven verplicht

Landbouwgrond met boerderij in achtergrond met bordje te koop

Openbare instellingen zoals OCMW’s, kerkfabrieken en overheden bezitten heel wat grond. Over hoeveel grond gaat het precies en hoe evolueert dit doorheen de tijd? Welke publieke gronden zijn bestemd voor landbouw? Hoeveel landbouwbedrijven zijn vandaag actief op publieke gronden en wat is de impact op hun bedrijfsvoering?

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) brengt alle publiek grondbezit in heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het eerst gedetailleerd in kaart op basis van de meest recente kadastergegevens. Ook de eerder beschikbare Oost-Vlaamse cijfers krijgen een update.

Op uw maat

Op donderdag 19 september 2024 delen we cijfers en inzichten. Daarna gaan we graag actief in gesprek met

 • beleidsmakers en ambtenaren van het lokale, provinciale of regionale niveau
 • vertegenwoordigers van kerkelijke instellingen zoals kerkfabrieken,
 • leden en vertegenwoordigers van middenveldorganisaties uit de landbouwsector en andere actoren in de open ruimte,
 • vertegenwoordigers uit de sociale sector.

Wie inschrijft voor deze Inspiratiedag heeft ook gratis toegang tot een vrij bezoek aan de expo.

Deze inspiratiedag wordt mee uitgedragen door de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.


Programma

9.00 – 9.30 Ontvangst met koffie

9.30 – 9.45 Intro door Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO

9.45 – 10.45 Publieke gronden: cijfers en kansen (plenair)

 • Publieke landbouwgrond in Vlaanderen en Brussel: omvang, trends en landbouwkundig gebruik - Door Glenn Willems, ruimtelijk onderzoeker ILVO
 • Aan de slag met publieke landbouwgrond - Door Hans Vandermaelen, ruimtelijk onderzoeker ILVO
 • Vragen uit het publiek

10.45 – 11.00 Koffiepauze

11.00 – 12.30 Maak je keuze uit deze 4 interactieve sessies. Elke sessie wordt het 1ste kwartier ingeleid door een expert of ervaringsdeskundige. Daarna gaan de deelnemers van de sessie met elkaar in gesprek

 1. Van financieel (red)middel naar krachtdadig beleidsinstrument
  De verkoop van publieke landbouwgrond heeft een gekende oorzaak: de zoektocht naar geld om andere investeringen te financieren. Hoe lang kunnen openbare instellingen doorgaan met de verkoop van hun landbouwpatrimonium? Hoe verenigen we de korte termijn financiële noden van openbare instellingen met de lange termijn waarde van publiek grondbezit?
 2. De mogelijke relatie(s) van eigenaars en gebruikers
  Pacht, erfpacht of gratis terbeschikkingstelling: wat zijn de verschillen en gevolgen? Welke afspraken kunnen publieke eigenaars en gebruikers maken en hoe leg je die vast? Hoe volg je op en stel je bij? Is vertrouwen en goede samenwerking voldoende of is er ook nood aan controle? Is het verstandig om maatschappelijke doelen aan gronden te koppelen? Wat zijn dan de gevolgen voor het betrokken landbouwbedrijf? Is dit voor landbouwers werkbaar en leefbaar?

 3. Kerkelijke gronden: zegen voor de toekomst
  Ook kerkfabrieken zijn openbare instellingen en hebben vaak historisch veel landbouwgronden in eigendom. Hoe kijken kerkelijke actoren naar het verleden en vooral de toekomst van hun landbouwpatrimonium? Er is recent hernieuwde aandacht voor ecologie binnen de Kerk. Opent dit perspectieven? Zijn er mogelijkheden voor een gedeelde toekomst van publieke landbouwgronden van kerkelijke instellingen en andere overheden? Waar liggen kansen en drempels?

 4. Gegidst bezoek aan de expo Gentse Gronden in het STAM


  12.30 – 14.00 Netwerklunch

  14.00 – 15.30 Maak je keuze uit deze 4 interactieve sessies. Elke sessie wordt het 1ste kwartier ingeleid door een expert of ervaringsdeskundige. Daarna gaan de deelnemers van de sessie met elkaar in gesprek


 5. Samen sterk? Kunnen lokale spelers regionaal de krachten op publieke gronden bundelen?
  Publieke gronden liggen vaak ook buiten de gemeentegrenzen. Hoe kunnen openbare instellingen op diverse niveaus samenwerken? Hoe voer je het gesprek tussen lokale besturen die historische landbouwgronden bezitten op elkaars grondgebied? Welke regie is nuttig? Wie is goed geplaatst om die rol op te nemen?
 6. Van geslaagd pilootproject naar strategisch beleid: hoe rol je uit?
  Lokale, voedselgerelateerde pilootprojecten op publieke grond zijn in opmars. Vaak gaat het over heel kleinschalige projecten, waardoor de impact vaak erg gering is. Wat werkt bij dergelijke pilootprojecten en wat werkt niet? Hoe kunnen we succesvolle pilootprojecten op publiek grondbezit breder uitrollen? Kunnen publieke gronden een motor voor duurzame verandering zijn?
 7. Terug naar een sociale rol voor publieke landbouwgronden?
  Eeuwenlang hadden ze een prominente rol in armen- en ziekenzorg. Waarom verdween die functie bij de modernisering van het sociaal beleid? Kunnen we publieke landbouwgronden opnieuw een sociale rol toebedelen? Vandaag willen sociale instellingen weer met voedsel aan de slag. Waarom, op welke manier, en kan publieke grond daarin een rol spelen?
 8. Gegidst bezoek aan de expo Gentse Gronden in het STAM
 • 09:00 — 15:30
 • Er dient geen toegangsgeld betaald. Wie inschrijft, wordt uiteraard verwacht. Plaatsen zijn beperkt.
 • Stadsmuseum Gent - STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

Programma

Ontvangst met koffie
Intro door Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO
Publieke landbouwgronden in 5 Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: cijfers en kansen. Door ILVO-ruimtelijk onderzoekers Glenn Willems en Hans Vandermaelen
Koffiepauze
Maak je keuze uit 1 van de 4 interactieve sessies over Publieke Landbouwgronden
Netwerklunch
Maak je keuze uit 1 van de 4 interactieve sessies over Publieke Landbouwgronden
Einde