Contactdag | Event | Studiedag Publieke landbouwgrond te koop? Toekomst overeen te komen

Landbouwgrond met boerderij in achtergrond met bordje te koop

Foto's

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij nodigen u uit voor een informatief netwerkmoment met debat. Deze netwerkbijeenkomst richt zich tot beleidsmakers uit de landbouwsector en andere actoren die aan de slag zijn in de open ruimte. U vindt het volledig programma met alle sprekers.Met dit informatief netwerkmoment willen we het maatschappelijk werkveld over publieke landbouwgronden vruchtbaar maken, klaarleggen en inzaaien.

Je suggesties en vragen zijn bijzonder welkom om het debat te voeden. Je kan je input melden via de voorziene plek in het inschrijfformulier.

Deze netwerkdag gaat door in de historische Bijloke-site, waar de expo Gentse Gronden loopt van 22 maart t/m 29 september 2024 in het STAM.

ILVO-onderzoeker Hans Vandermaelen is medecurator van Gentse Gronden en verbonden aan het ILVO als ruimtelijk expert. Hij verdedigde in februari 2023 zijn doctoraat, waarin voor het eerst een alomvattende cartografie van publiek grondbezit werd uitgewerkt. Zijn analyse toont hoe afwezigheid van bewust ruimtelijk landbouwbeleid een duurzame landbouwtransitie hindert.

Ga beslist ook eens langs tijdens de expo Gentse Gronden met talrijke evenementen op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen van 22/3 t/m 29/9

Download presentaties

Programma

Onthaal met koffie
Het potentieel van publieke landbouwgronden in veranderende tijden. Door Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO
De zoektocht naar een Gents landbouw- en grondenbeleid. Door Eva Kerselaers, beleidsadviseur land- en tuinbouw, dienst Economie Stad Gent
Lessons learned uit ILVO-onderzoek rond publiek grondbezit en de expo Gentse Gronden. Door Hans Vandermaelen, ruimtelijk onderzoeker ILVO
Paneldebat met
Griet Celen, Vlaamse Landmaatschappij, afdelingshoofd projectrealisaties
Romi Soors, Boerenbond, juridisch adviseur omgeving
Steven De Roo, melkveehouder uit Afsnee en ervaringsdeskundig pachter van Gentse Gronden
Koen Dhoore, Landwijzer, docent bedrijfsbeheer en begeleider van starters in de bio(dynamische) landbouw
Publieke landbouwgronden: uitdagingen ombuigen tot kansen. Door Hendrik Vandamme, voorzitter SALV
Netwerkmoment en broodjeslunch (tot 13:30)
Gelegenheid tot vrij bezoek aan de expo Gentse Gronden in het STAM