Studiedag Open Ruimte Platform XL

Een kudde bonte melkkoeien op een weide aan de waterkant

Bereid je voor op een dag vol getuigenissen, kennisdeling en bakken energie om samen verder te sleutelen aan de programma's en initiatieven van het Open Ruimte Platform. Een Terug- en Vooruitblik! In het begin van de dag evalueren we de werking van het Open Ruimte Platform. In een spannend debat kijken we eerst terug naar de geschiedenis van het Open Ruimte Platform om vervolgens een gooi te doen naar de toekomst. Waar willen we met het Open Ruimte Platform naartoe? Waar liggen de kansen en waar de struikelblokken?

Vervolgens duiken we in het pioniersprogramma Water+Land+Schap en laten we lokale coalities aan het woord. Het programma Water+Land+Schap deed een oproep aan lokale actoren om vanuit een geïntegreerde aanpak van water, landbouw en landschap acties op poten zetten. Hoe hebben de lokale coalities en het programmateam tot nu toe de programmawerking ervaren? Wat zijn volgens hen de voor- en nadelen? En welke verwachtingen hebben ze voor de toekomst?

In de namiddag steken we de handen uit de mouwen en gaan we aan de slag! De programma's die in ontwikkeling zijn binnen het Open Ruimte Platform nemen jullie mee in hun traject en zo bouwen we gezamenlijk, in parallelle werksessies aan de verderzetting. Op de programmaverkenning OP(EN)RUIMEN wordt verder gewerkt tijdens het Onthardingsforum van 5 maart!

En dan is er nog de Kraamkamer Energie & Klimaat! In deze kraamkamersessie testen we of we een programma Energie en Klimaat in de startblokken kunnen krijgen. Hoe kunnen we aan deze thema's werken binnen het Open Ruimte Platform? Over welke vragen willen we ons buigen en op welke uitdagingen willen we inzetten?