Sector Bio-economie

Ondernemers in de bio-economie en producenten op zoek naar de best mogelijke valorisatie van hun biomassa of reststromen, vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert.

Nieuws uit deze sector

Video 26/10/2021

Bio-economie: een taak voor landbouwers?

Bioeconomie reststromen
Kijk mee en ontdek hoe de witloofwortel, de teelt van goudsbloemen of het valoriseren van garnalenpellen een enorm potentieel heeft voor je landbouwbedrijf.
Projectnieuws 25/01/2021

Groenten op het dak

dakmoestuin met groenten en naamplaatjes per gewas
Een goede wortelomgeving creëren in een dakmoestuin via circulair beheer, dat was de opzet van een samenwerking tussen ILVO en het Gentse ROOF FOOD.
In de media 30/09/2020

Wat met reststromen van cichoriumgewassen?

Witloof
Het gebruik van reststromen voor nieuwe, hoogwaardige toepassingen via innovatieve technieken draagt bij tot het sluiten van de kringlopen en op termijn tot een betere rentabiliteit van de betrokken b...