Sector Bio-economie

Ondernemers in de bio-economie en producenten op zoek naar de best mogelijke valorisatie van hun biomassa of reststromen, vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert.