Algemeen ILVO en TRANSfarm (KU Leuven) verbinden zich tot nauwe samenwerking rond innovatief landbouwkundig onderzoek

24/07/2023

Het Instituut voor Landbouw- Voeding- en Visserijonderzoek (ILVO) uit Merelbeke en TRANSfarm, het pilootcentrum voor circulaire bio-economie van KU Leuven in Lovenjoel, erkennen elkaar als preferentiële partner voor toekomstig wetenschappelijk landbouwonderzoek. Beide onderzoeksinstellingen zullen elkaar intens informeren over lopende en toekomstige onderzoekdomeinen en op zoek gaan naar raakvlakken. De samenwerking is puur wetenschappelijk-inhoudelijk: ze brengen elk hun expertise, knowhow en infrastructuur in maar organisatorisch blijven ze strikt gescheiden. ILVO en TRANSfarm ondertekenden op 13 juli 2023 een ‘Memorandum of Understanding’, een overeenkomst waarin de krijtlijnen van toekomstige samenwerking uitgezet zijn.

Beide onderzoeksinstellingen dragen duurzame landbouw en een circulaire aanpak hoog in het vaandel. Zowel ILVO als KU Leuven geven aan dat de transitie naar een duurzame landbouw reeds ingezet is. Goed onderbouwd wetenschappelijk onderzoek is nodig om dit proces te bevorderen en versnellen.

Groepsfoto ILVO KULeuven

KU Leuven

Als universitaire onderzoeksinstelling is KU Leuven gespecialiseerd in fundamenteel onderzoek. Met de recente opening van TRANSfarm in Bierbeek, wil KU Leuven innovaties en labo-expertise in landbouw georiënteerd onderzoek opschalen en sneller naar de praktijk brengen. De site beschikt o.a. over een voedingslabo, een state-of-the-art pluimvee- en biggen onderzoeksplatform, een aquatische unit en zo’n 70 ha aan onderzoeksvelden.

“Door samen te werken met het ILVO, kunnen we elk onze sterktes optimaal inzetten en waar nodig bundelen in gezamenlijke toekomstige projecten. TRANSfarm ondersteunt onderzoekers om innovaties in de bio-economie en biotechnologie op te schalen. De stap van labo naar de praktijk is niet zo evident, maar een snelle doorstroming van onderzoeksresultaten naar de markt en de maatschappij is onontbeerlijk. ILVO heeft op dat vlak veel ervaring waarvan we willen leren.“
Wouter Merckx, directeur TRANSfarm KU Leuven

ILVO

Het ILVO bekleedt een unieke positie in het onderzoeklandschap. Het ILVO-onderzoek positioneert zich tussen het fundamenteel onderzoek van de universiteiten en de oplossingsgerichte aanpak van de verschillende vakgespecialiseerde praktijkcentra. Net als de universiteiten voert het ILVO wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek. Met de diverse praktijkcentra deelt het ILVO het streven naar toepasbare, praktijkgerichte oplossingen en innovaties. De belangrijkste taak van ILVO bestaat er in mee te werken aan de verduurzaming van de landbouw, de visserij en de agrovoedingssector. Het Vlaams kenniscentrum beschikt over zo’n 240 ha reguliere landbouwproefvelden en 50 ha agro-ecologische percelen, een 90-tal gebouwen op 10 verschillende sites en meer dan 730 medewerkers. Door samen te werken met o.a. landbouwers, vakorganisaties en bedrijven uit de agrovoedingsindustrie, voert ILVO ook co-creatief onderzoek via de 6 Living Labs.

Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO: “Samenwerken maakt onlosmakelijk deel uit van het ILVO-DNA. We zijn vereerd dat we o.a. met KU Leuven verder kennis kunnen opbouwen en die ten dienste stellen van de landbouwsector. Bij ILVO gaan we continu op zoek naar veerkrachtige en efficiënte voedingssystemen die duurzaam en gezond zijn. De uitdagingen waar de landbouwsector voor staat, vergen een alomvattende aanpak. Onderzoek zal daarbij de richting aanduiden waar oplossingen te vinden zijn. Hoe intensiever we met andere onderzoekers kunnen samenwerken, hoe beter en sneller die oplossingen zichtbaar zullen worden.”

Contact KU Leuven: Wouter Merckx, Wouter.Merckx@kuleuven.be - Woordvoerder KU Leuven

Vragen?

Contacteer ons

Björn Possé

Onderzoekscoördinator ILVO