Video Garnaalpellen als bron van chitine

19/01/2021

Garnaalpellen vormen een bron van chitine dat als additief aan teeltsubstraat kan worden toegevoegd. Dat kan de vruchtbaarheid van teeltsubstraat bevorderen en de planten weerbaarder maken tegen specifieke blad- en bodemziekten. Daardoor kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de glastuinbouw teruggedrongen worden, en blijven minder residuen achter in de teeltsubstraten waardoor ze na gebruik gerecycleerd kunnen worden. Bekijk de nieuwe video over proeven met sla, tomaat en aardbei!

Bekijk video op YouTube

Vragen?

Contacteer ons

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Ook interessant

Projectnieuws 29/03/2021

Beheersing van de bladtrips in openluchtgroenten

schade aan prei door tripsen
Met een nieuw LA-traject willen ILVO, PCG, Inagro en PSKW tripspopulaties karakteriseren, het waarschuwingssysteem verbeteren en teelttechnische maatregelen evalueren. De partners willen ook de consum...