Onderzoeksproject Verwerking van voedselverlies door sociale economie

Voltooid ZERO WASTE ATELIER
Logo ESF EU en Vlaanderen is werk

Contacteer onze expert

Nathalie Bernaert

Nathalie Bernaert

Expert plantaardige producten en reststromen

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

In Vlaanderen ontstaan er jaarlijks grote hoeveelheden voedselverlies bij landbouwers en andere ondernemers. Vaak zijn de volumes te klein en verspreid om er rendabel mee aan de slag te gaan. Aan de andere kant hebben de maatwerkbedrijven in Vlaanderen heel wat mogelijkheden (zowel technisch als op vlak van personeel) om deze voedselverliezen om te zetten naar langer houdbare voedingsproducten.

Onderzoeksaanpak

Binnen het ZERO WASTE ATELIER project zal een circulaire en sociale hub worden opgestart om voedselverliezen die onstaan bij landbouwers en verwerkers beter te benutten. De verwerking van deze voedselverliezen zal gebeuren met de technologie aanwezig bij de vele maatwerkbedrijven in Vlaanderen. Het uiteindelijke doel van de hub is te komen naar een efficiënte matchmaking tussen aanbod aan voedselverlies en verwerking van voedselverlies.

Relevantie/Valorisatie

Dit project is een partnerschap met ILVO, ATW Cools, Atelier m en Compaan, en wordt gefinancierd door ESF binnen de call 'circulair werkt'. Er werd voor dit project een subsidie verleend van 11922,16 euro.