Onderzoeksproject Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij: focus op voedersorghum en mengteelt kuilmaïs-klimboon

In uitvoering FARMERS' BENEFITS
maïs boon

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het project Farmers’ Benefits beoogt een teeltdiversificatie bij de ruwvoederproductie in de rundveehouderij. Door gewasdiversificatie verruimt men de nauwe rotatie van kuilmaïs en gras en doorbreekt men de monocultuur van maïs op bepaalde percelen. ILVO onderzoekt concreet twee alternatieven: de teelt van voedersorghum en de mengteelt kuilmaïs-klimboon. Bijzondere aandacht gaat uit naar het effect op de bodemkwaliteit, de stikstofbenutting en de ruwvoederaanvoer en –samenstelling.

Onderzoeksaanpak

We gaan aan de slag zowel op proefvelden als bij landbouwers in de praktijk. De teelt van voedersorghum en kuilmaïs-klimboon voeren we uit onder aangepaste bemestings- en bodembeheerstrategieën. Hierbij volgen we de impact op bodemkwaliteit en stikstofhuishouding nauwkeurig op. Dit gebeurt via analyses van bodem en plantmateriaal, maar ook door gebruik te maken van drones. Ten slotte bekijken we ook de rantsoenberekening: het vervoederen van deze gewassen vergt waarschijnlijk een aanpassing in die berekening.

Relevantie/Valorisatie

Door te diversifiëren aan gewassen bekomt de melkveehouder een risicospreiding in aanvoer van ruwvoeder en kunnen er tal van voordelen worden gerealiseerd op vlak van bodemkwaliteit en stikstofhuishouding. Het onderzoek is ook klimaatadaptief: Voedersorghum heeft in vergelijking met maïs minder water nodig om een zelfde hoeveelheid biomassa te produceren. In droge jaren kan voedersorghum dus bijdragen tot voldoende ruwvoederproductie, zeker op droogtegevoelige percelen. Dit project wordt dan ook gesteund in het kader van de 'EU blue deal waterbesparende investeringen' (VLAIO).

De mengteelt kuilmaïs-klimboon kan steunen op de stikstoffixatie van de klimbonen, waardoor minder bemesting nodig is. Bovendien zal het geoogste product een hoger eiwitgehalte bevatten, waardoor mogelijks minder eiwitrijk bijvoer (zoals bv. sojaschroot) dient aangekocht en vervoederd te worden.

Financiering

VLAIO

Gefinancierd door de Europese Unie NextGenerationEU