Zoekresultaten voor Varken

Onderzoeksprojecten

Meerwaarde door gewenst diergedrag te stimuleren via muziek

PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw, Varkensloket, Mediaan BV, Varkenshouder Piet Paesmans, Breydel - varkensfilière

Varkenshouderij;

Het laten afspelen van muziek is een vorm van auditieve verrijking die bepaalde varkenshouders nu al dagdagelijks toepassen in hun stallen.Tot op heden is wetenschappelijke onderbouwing rond deze thematiek echter schaars.

Onderzoeksprojecten

Samen naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen

Bio-ingenieurswetenschappen, Molens Dedobbeleer, Varkensloket

Varkenshouderij;Biologische landbouw;

Vragen waarover vier biologische varkenshouders, ILVO, Varkensloket, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en een gespecialiseerde veevoederfirma zich hebben gebogen tijdens de operationele groep BioBIG.

Onderzoeksprojecten

Haalbaarheid van vrijloopkraamhokken

Varkensloket, Boerenbond , KU Leuven Thomas More

Varkenshouderij;

Centrale onderzoeksvraag/doelWat moeten varkenshouders kiezen als ze op korte termijn een (ver)nieuw(d)e kraamhuisvesting voor hun zeugen moeten realiseren? Aangezien traditionele kraamhokken een beperkte bewegingsvrijheid bieden, kunnen ze vrijloopkraamhokken overwegen.

Onderzoeksprojecten

Bepaling van het bedrijfseconomisch optimale slachtgewicht van vleesvarkens

Varkenshouderij;

Centrale onderzoeksvraag Wat is, bedrijfseconomisch gezien, het optimale slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen? Deze vraag stond centraal in het VLAIO-LA onderzoeksproject Vlevagewicht, of voluit, bepaling van het bedrijfseconomische optimale slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen.

Onderzoeksprojecten

Hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij

Varkenshouderij;

Varkens zijn hiervoor bijzonder gevoelig. De afgelopen jaren ervaarden de varkenshouders daardoor veel duidelijker zichtbare en grotere productieverliezen en sterfte op hun bedrijf. Naast de economische gevolgen zijn de diergezondheids- en welzijnsproblemen ethisch en maatschappelijk onaanvaardbaar.

Onderzoeksprojecten

Hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij

Varkenshouderij;

Varkens zijn hiervoor bijzonder gevoelig. De afgelopen jaren ervaarden de varkenshouders daardoor veel duidelijker zichtbare en grotere productieverliezen en sterfte op hun bedrijf. Naast de economische gevolgen zijn de diergezondheids- en welzijnsproblemen ethisch en maatschappelijk onaanvaardbaar.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons