Zoekresultaten voor Varken

Nieuws | 12/04/2021

Vleeskwaliteit sturen via ras(keuze) en geslacht

Eline Kowalski onderzocht hoe de vleeskwaliteit en eigenschappen voor verwerking van varkensvlees (technologische kwaliteit) kunnen gemeten en verbeterd worden, rekening houdend met het financiële plaatje van varkensproductie én met het recente verbod op chirurgische castratie.

Varkenshouderij;

Onderzoeksprojecten

Meerwaarde door gewenst diergedrag te stimuleren via muziek

PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw, Varkensloket, Mediaan BV, Varkenshouder Piet Paesmans, Breydel - varkensfilière

Varkenshouderij;

Het laten afspelen van muziek is een vorm van auditieve verrijking die bepaalde varkenshouders nu al dagdagelijks toepassen in hun stallen.Tot op heden is wetenschappelijke onderbouwing rond deze thematiek echter schaars.

Onderzoeksprojecten

Samen naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen

Bio-ingenieurswetenschappen, Molens Dedobbeleer, Varkensloket

Varkenshouderij;Biologische landbouw;

Vragen waarover vier biologische varkenshouders, ILVO, Varkensloket, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en een gespecialiseerde veevoederfirma zich hebben gebogen tijdens de operationele groep BioBIG.

Onderzoeksprojecten

Haalbaarheid van vrijloopkraamhokken

Varkensloket, Boerenbond , KU Leuven Thomas More

Varkenshouderij;

Centrale onderzoeksvraag/doelWat moeten varkenshouders kiezen als ze op korte termijn een (ver)nieuw(d)e kraamhuisvesting voor hun zeugen moeten realiseren? Aangezien traditionele kraamhokken een beperkte bewegingsvrijheid bieden, kunnen ze vrijloopkraamhokken overwegen.

Activiteiten

Doctoraatsverdediging Evert Heyrman

Varkenshouderij;

Samenvatting Ten gevolge van toenemende aandacht voor dierenwelzijn heeft de Europese varkenssector zich geëngageerd om chirurgische castratie van mannelijke biggen achterwege te laten, met als randvoorwaarde dat dit praktisch en economisch doenbaar moet zijn.

Onderzoeksprojecten

Bepaling van het bedrijfseconomisch optimale slachtgewicht van vleesvarkens

Varkenshouderij;

Centrale onderzoeksvraag Wat is, bedrijfseconomisch gezien, het optimale slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen? Deze vraag stond centraal in het VLAIO-LA onderzoeksproject Vlevagewicht, of voluit, bepaling van het bedrijfseconomische optimale slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons