Onderzoeksproject Smart Farming & Food Processing

In uitvoering
Tractor drone technologie stock foto

Ga de uitdaging aan in de landbouw en voedselverwerkende industrie!

Het hele voedselsysteem moet beter in balans komen met natuur, milieu en gezondheid.

Robotica kan hier (een deel van) de oplossing zijn.

Nieuwe technologieën zoals robots, drones, sensoren, AI en big data zijn noodzakelijk om de transitie naar een gebalanceerde landbouw- en voedselverwerkende industrie te kunnen maken. Het Smart Farming & Food Processing project helpt hierbij. In de komende tijd brengen we landbouwers, technologie-ontwikkelaars, kennisinstellingen, fieldlabs en netwerkorganisaties samen rond 8 concrete vraagstukken. Samen werken we aan nieuwe oplossingen en worden bestaande systemen aangepast. Together we design the Future!

Innoveren door samenwerken

Dit project is primair gericht op het ontwikkelen van een aantal concrete toepassingen die een oplossing zijn voor vraagstukken van plant based boerenbedrijven of voedingsprocesbedrijven. Hiermee willen we bijdragen aan het versnellen van de landbouwtransitie.

Wat heeft het project te bieden?

Vanuit het project werven we potentiële technische bedrijven die een toepassing kunnen (door)ontwikkelen.

Er is subsidie beschikbaar voor zowel het bedrijf met het vraagstuk als het technische bedrijf die de toepassing gaat ontwikkelen.

Kennis, expertise en ondersteuning wordt geboden vanuit zowel een Nederlandse als Vlaamse kennisinstelling/fieldlab.

Doelstellingen van het project

Het project heeft als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie in de landbouw en voedselverwerkingsindustrie door een geselecteerd aantal uitdagingen op te pakken en middels het ontwikkelen van technisch en commercieel kansrijke innovatieve oplossingen de transitie aan te pakken en te versnellen.

Hier liggen opportuniteiten voor bedrijven, waarbij we ons in dit project primair focussen op het betrekken van MKB/KMO bedrijven. Echter waar nodig voor het ontwikkelen van de juiste toepassingen zullen we ook grotere bedrijven betrekken. Waar in de aanvraag wordt gesproken over bedrijven doelen we hiermee op voorgaande.

In dit project richten we ons op 3 geselecteerde uitdagingen binnen 2 sectoren, namelijk:

Smart Agro:

 • Inzet van autonome robots voor onkruidbestrijding, snoeien, oogsten, precisiebemesting, herkenning en beheersing van gewasziekten en -plagen
 • Automatisering van kleine teelten zowel op het land als in serres/kassen oa koolgewassen, witlof, aardbeien

Smart Food processing:

 • Smart automatisering van foodhandling processen, inclusief flexibele en robuuste productiesystemen oa voor kleine serie groottes

Naast deze 3 challenges is er 1 overal thema, waar alle pilootbedrijven op uitgedaagd gaan worden:

Gebruikmaken van slimme data binnen de eigen organisatie en in de waardeketen, o.a. t.b.v. energiereductie, reliability, tracing grondstoffen, circulariteit en waste reduction

De specifieke projectdoelstellingen zijn:

 1. Het uitwerken en formuleren van (1 tot 4) afgebakende vraagstukken per uitdaging/challenge in samenwerking met vraagstukhouders en eventueel externe experts.
 2. Het werven en selecteren van bedrijven die met de uitgewerkte vraagstukken aan de slag (kunnen) gaan in samenwerking met vraagstukhouders en toetsingscommissie (externe experts).
 3. Het (door)ontwikkelen van oplossingen voor de challenges en uitgewerkte vraagstukken middels het opzetten van open partnerbudget en het uitvoeren van 8-10 innovatie projecten door bedrijven.
 4. Het vergroten/maximaliseren van de slagingskans van de innovatie projecten door ondersteuning, begeleiding en monitoring van kennisinstellingen, fieldlabs en netwerkorganisaties.
 5. Het evalueren van gevonden innovatieve oplossingen inclusief het proces en het ontwikkelen van businesscases voor deze oplossingen, inclusief marktconsultatie.
 6. Het versterken en uitbouwen van de grensoverschrijdende onderzoeks- en kennisinfrastructuur in de agrofood en foodprocessing sector, incl. bedrijven en de samenwerking met bedrijven.

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar vraagstukken/uitdagingen waar Robotica en andere Industry 4.0 technologie een oplossing kunnen bieden. De thema’s waar de vraagstukken/ uitdagingen zich op richten zijn:

Vraagstukken vanuit de plantbased boerenbedrijven gericht op:

 • Inzet van autonome robots voor onkruidbestrijding, snoeien, oogsten, precisiebemesting, herkenning en beheersing van gewasziekten en -plagen
 • Automatisering van kleine teelten zowel op het land als in serres/kassen o.a. koolgewassen, witlof, aardbeien

Vraagstukken vanuit de voedingsproces industrie gericht op:

 • Smart automatisering van foodhandling processen, inclusief flexibele en robuuste productiesystemen o.a. voor kleine serie groottes

Over de projectpartners

Het partnerschap bestaat in totaal uit 13 partners en qua rollen uit 6 kennisinstellingen, 4 fieldlabs en 6 netwerkorganisaties (waarbij sommige partners een dubbele rol hebben, zie opsomming hieronder). Alle partners zullen hun netwerk inzetten om vraagstukken op te halen, potentiële technologie partners te werven voor het ontwikkelen van de beoogde oplossingen, per challenge een onafhankelijk expertraad samen te stellen en om projectresultaten te dissemineren naar hun achterban en netwerkcontacten.

Het consortium bestaat uit de volgende consortiumpartners:

 • Kennisinstellingen: Vives, Avans, Ilvo, Fontys Greentechlab, Flanders Make, Inagro
 • Fieldlabs: Flanders Make, Breda Robotics, Ilvo, Inagro
 • Netwerkorganisaties: Boerenbond, Impuls Zeeland, BEMAS, High Tech NL, Flanders' FOOD, ZLTO
Smart farming & food processing