Onderzoeksproject Hoe ziet het Vlaamse boerenlandschap in 2040 eruit?

In uitvoering LRBOERENLAND

Labo Ruimte Boerenland

toekomst van de landbouw

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Hoe ziet het Vlaamse boerenlandschap in 2040 eruit? Vertrekkende vanuit het rapport ‘Farmers of the future’, een denkoefening over het Europees landbouwbeleid dat 12 verschillende types van landbouwbedrijven in 2040 identificeert, verkent LABO RUIMTE Boerenland de ruimtelijke dimensie van (toekomstige) landbouw-ontwikkelingen in twee case-gebieden: de Leievallei en de Noorderkempen. Voor beide gebieden onderzoekt het project de opportuniteiten en koppelkansen van de bewuste 12 toekomstige landbouwprofielen.

Onderzoeksaanpak

LABO RUIMTE Boerenland wil met inspirerend ontwerpend onderzoek een verbeeldende bijdrage leveren aan een toekomstig landbouwlandschap, vanuit het perspectief van de landbouwers. Het wil meer vat en inzicht krijgen op de ruimtelijke dimensie van (toekomstige) landbouw-ontwikkelingen. LRboerenland stelt daarom 2 externe ontwerpbureaus aan. ILVO sluit, samen met de andere partners, aan bij de werktafels en andere brainstormmomenten doorheen het ontwerpproces.

Relevantie/Valorisatie

Dit project denkt een inhoudelijke en verbeeldende bijdrage te leveren aan het gesprek en debat over de sterke interactie tussen ‘onze ruimte’ en voedselproductie. Het kan een basis vormen om bruggen te bouwen tussen de ruimtelijke planningswereld en de landbouwwereld. Het project is een initiatief van LABO RUIMTE, een samenwerking tussen Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester, en krijgt de medewerking van Departement Landbouw en Visserij, SALV, ILVO, Intercommunale Leiedal en de Provincie Antwerpen.