Zoekresultaten voor Natuur

Onderzoeksprojecten

Waterbalansstudie Oudlandpolder ifv een klimaatrobuust water- en peilbeheer en de lange termijn doelstellingen voor landbouw en natuur

Landbouw en natuurgerichte percelen zijn in het gebied vaak vlakbij elkaar te vinden. Elk hebben ze eigen noden inzake water.OnderzoeksaanpakEen zeer belangrijk onderdeel van deze opdracht is alle beschikbare relevante gegevens bijeenkrijgen, die ons toelaten om een water- en zoutbalansmodel op te maken.

Waterbalansstudie Oudlandpolder ifv een klimaatrobuust water- en peilbeheer en de lange termijn doelstellingen voor landbouw en natuur

Onderzoeksprojecten

Herstel van biodiverse graslanden: ecosysteemdiensten onder de loep

Natuur en techniek

Hogeschool Gent bodemstalen genomen voor het meten van de koolstofopslag, vegetatieopnames voor het evalueren van het soortenherstel, camerabeelden voor studie van insecten, en enquêtes met beeldmateriaal bij recreanten.Relevantie/ValorisatieAls output van het prject beogen de partners de organisatie van workshops en het opstellen van factsheets voor natuur

Onderzoeksprojecten

Blauw-groene strategieën voor klimaatadaptatie

De betrokken actoren zijn de overheden VMM (water), VLM (land), ANB (natuur en bos), departement OMGEVING (milieu, klimaat & ruimtelijke ordening), de waterbedrijven PIDPA, De Watergroep, Fluvius en FARYS; de natuursector (Natuurpunt, ANB), de riool- en afvalwaterzuiveringssector (VLARIO, Aquafin, Fluvius en de meeste waterbedrijven), provincies

Onderzoeksprojecten

Duurzaam gebruik van zand in natuurgebaseerde oplossingen.

Centrale onderzoeksvraag/doelHet project SUSANA wil een langetermijnstrategie ontwikkelen voor het duurzaam gebruik van zeezand in zogenaamde NBO's of natuurgebaseerde oplossingen om maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en overstromingen gekoppeld aan kustveiligheid aan te pakken.

Onderzoeksprojecten

Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei

morfologische en moleculaire herkenning van mineervliegen op punt stellen, (2) een eenduidige determinatie en een directe en gebruiksvriendelijke identificatie van de plaag in het veld mogelijk maken, (3) een goede monitoringsmethodiek uitwerken, (4) het bepalen van de levenscyclus en de fenologie en het opstellen van een daggradenmodel, (5) het monitoren van natuurlijke

Onderzoeksprojecten

Effecten van verstoring van het tropische regenwoud op de uitwisseling van genetisch materiaal, genomische diversiteit en introgressie bij bomen in de onder-etage: Het geval van Coffea canephora (Robustakoffie) in het Congo-bassin

Tropische regenwouden bedekken slechts 7% van het aardoppervlakte, maar ze zijn verreweg de rijkste biomen wat betreft natuurlijke diversiteit in vasculaire planten. Om de weerbaarheid en lange-termijn stabiliteit van tropische regenwouden te ondersteunen moet de regeneratie van de aanwezige boomsoorten gevrijwaard worden.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons