Zoekresultaten voor Natuur

Onderzoeksprojecten

Herstel van biodiverse graslanden: ecosysteemdiensten onder de loep

Natuur en techniek

Hogeschool Gent bodemstalen genomen voor het meten van de koolstofopslag, vegetatieopnames voor het evalueren van het soortenherstel, camerabeelden voor studie van insecten, en enquêtes met beeldmateriaal bij recreanten.Relevantie/ValorisatieAls output van het prject beogen de partners de organisatie van workshops en het opstellen van factsheets voor natuur

Activiteiten

Zeewetenschappers vertellen op 3 unieke locaties met zeezicht

Telkens 3 sessies: ochtendsessie van 10u tot 11u30 + drankje en hapjenamiddagsessie van 14u tot 15u30 + drankje en hapjeavondsessie van 19u tot 20u30 + drankje en hapjeWat Telkens een boeiend uur over zeenatuur: Inleiding: wat biedt de Noordzee ons?

Onderzoeksprojecten

Blauw-groene strategieën voor klimaatadaptatie

De betrokken actoren zijn de overheden VMM (water), VLM (land), ANB (natuur en bos), departement OMGEVING (milieu, klimaat & ruimtelijke ordening), de waterbedrijven PIDPA, De Watergroep, Fluvius en FARYS; de natuursector (Natuurpunt, ANB), de riool- en afvalwaterzuiveringssector (VLARIO, Aquafin, Fluvius en de meeste waterbedrijven), provincies

Onderzoeksprojecten

Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei

morfologische en moleculaire herkenning van mineervliegen op punt stellen, (2) een eenduidige determinatie en een directe en gebruiksvriendelijke identificatie van de plaag in het veld mogelijk maken, (3) een goede monitoringsmethodiek uitwerken, (4) het bepalen van de levenscyclus en de fenologie en het opstellen van een daggradenmodel, (5) het monitoren van natuurlijke

Onderzoeksprojecten

Alternatieve ontwormingsmiddelen voor biologische leghennen

We brengen via experimenten in kart wat het effect is van een aantal alternatieve, natuurlijke ontwormingsproducten, op het verloop van de worminfectie. We bekijken met andere woorden het effect van het toedienen van natuurlijke ontwormingsproducten op bovengenoemde indicatoren, alsook op productiviteit en op diergezondheid.

Onderzoeksprojecten

Internet of Food and Farm 2020

ILVO was één van de IoF2020 lead-partners én realiseerde een case omtrent het traceren van koeien in natuurgebieden i.s.m. Sensolus (BE) en Inagro (BE), en een case omtrent de optimalisatie van management in de vleesvarkenssector i.s.m. Evonik Porphyrio (BE), Vion Food Group (NL), ZLTO (NL) en Links Foundation (IT).

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons