In de media De klimaatvriendelijkste melk komt uit Vlaanderen

20/10/2023 Bron:

Uit een internationale vergelijking, uitgevoerd door het Belgische onderzoeksinstituut ILVO, blijkt dat melk nergens zo klimaatvriendelijk wordt geproduceerd als in Vlaanderen. De Belgische zuivelsector wil deze positie verder versterken met het project Klimrek.

Melk uit Vlaanderen onderscheidt zich internationaal met een lage voetafdruk van 0,99 kg CO₂-equivalenten. Ter
vergelijking: het Europees gemiddelde bedraagt 1,39 kg en Nederland scoort 1,17. “We wisten dit min of meer uit de internationale databank van Agrifootprint 6.0. We hebben dit nu kunnen bevestigen” zegt Veerle Van linden,
senior onderzoeker bij ILVO en projectleider van het project Klimrek (KLImaat-MaatRegelen mét Economische Kansen).

“Het resultaat is gebaseerd op levenscyclusanalyses van de melk van 146 individuele melkveebedrijven.”
In het project Klimrek werkten ILVO-onderzoekers en consulenten van landbouworganisatie Boerenbond samen
aan een bedrijfsspecifiek klimaattraject. Dit bestaat enerzijds uit een door ILVO-onderzoekers ontworpen methode
om gedetailleerde klimaatscans op bedrijfsniveau uit te voeren en anderzijds uit een adviestraject dat inzicht biedt in waar een bedrijf nog kan verbeteren.

De sterke Vlaamse klimaatscore is volgens Van linden te danken aan de combinatie van de hoogproductieve
koeien, de genetica, het maisrantsoen en het efficiënt gebruik van de vruchtbare gronden voor een hoge productie van ruwvoer. Dat de Nederlandse score minder gunstig uitvalt is te wijten aan de veengronden, verklaart ze. “In
Vlaanderen is geen melkveehouderij op veengronden.”

Ook interessant