Aanbod co-creatie aquacultuur

OnderwerpDetailsContactpersoon

Adviesverlening

ILVO begeleidt innovatieve, maar ook gespecialiseerde en gecommercialiseerde kweek in mono- en polycultuur. ILVO levert advies omtrent interessante kweeksoorten, kweekcondities, waterzuivering, afvalverwerking, constructie van professionele kwekerijen en kosten-baten analyses.

Daan Delbare

Verhuur van kweekinstallatiesILVO is in het bezit van verscheidene recirculatiesystemen waarin blootstellingsproeven aan contaminanten, voederproeven, overlevingstesten of innovatieve aquacultuuropstellingen (bv. waterzuivering) kunnen worden uitgevoerd.Daan Delbare
Scoren van de duurzaamheid van kweekvisOp vraag van bedrijven, instanties of ngo’s worden duurzaamheidsfiches opgemaakt van aangevoerde vissoorten in kweek. Deze kunnen aangewend worden voor afnemers/klanten om per vissoort de (al dan niet) duurzaamheid van het kweekproces van een bepaalde doelsoort in de verf te zetten. Ook in functie van extra keurmerken of labels vormen deze duurzaamheidsfiches een betrouwbare leidraad. Deze duurzaamheidsfiches kunnen op maat en gevraagd profiel opgesteld worden en houden rekening met de impact op het milieu, het dierenwelzijn, de voeding, impact op visbestanden, alsook voedselveiligheid en socio-economische aspecten.Arne Kinds
Onderzoek mosselzaadILVO kan mosselzaad tellen, wegen en meten.Daan Delbare
Testen zeewaterILVO kan de chemische kwaliteit van zeewater voor derden testen. Dit omvat het bepalen van ammonium/ammoniak-, nitriet-, nitraat-, fosfaatconcentraties, pH, zoutgehalte, conductiviteit en carbonaathardheid. Op aanvraag kunnen ook specifieke testen naar boor-, jodium-, koper-, magnesium-, strontium- en zuurstofconcentraties gebeuren.Daan Delbare
Zeewater aankopenILVO heeft een rechtstreekse pijpleiding naar zee, waardoor het mogelijk is vers zeewater op te pompen. Het opgepompte water wordt via een mechanisch filter overgebracht in een reservoir met een capaciteit van 40.000 liter en continu in beweging gehouden. Zeewater is, enkel na telefonische afspraak, te verkrijgen gaande van enkele liters tot 30.000 liter.Daan Delbare
Wetenschappelijk duikenILVO heeft een wetenschappelijk duikteam dat kan ingezet worden voor onderzoek in zoetwater of op de Noordzee.Daan Delbare

Update juli 2022: Verhoging dienstverleningstarieven

Gezien de sterk gestegen kosten (o.a. energie, materialen, grondstoffen,…) ziet ILVO zich genoodzaakt de tarieven voor dienstverlening te verhogen vanaf 15 juli 2022.

U vindt het besluit met aangepaste tarieven hier.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Transparantie over dierproeven

Om de transparantie over uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend.

> Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

> Bekijk ook het overzicht co-creatie visserij

> Terug naar de sector aquacultuur