Sector | Mariene sector Zand, bagger en wind

Bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen bezig met de duurzame exploitatie van zand, grind, windenergie, baggerstortwerken en kustverdediging vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij het Marien Living Lab terecht.

Ga naar Marien Living Lab
Event

Lezing natuurlijke kustverdediging

Afgelopen Olmendreef 2 8660 De Panne
Klimaatbestendige kustverdediging

Op weg naar een klimaatbestendige kustverdediging. Zelfs als we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 1,5°C zal de zeespiegel tegen ...

Studiedag

Eerste Belgische Platte Oesterdag

Afgelopen Online
Belgische Platte Oesterdag

Op dinsdag 24 november 2020 organiseren het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), de Universiteit Gent en het Insti...