Sector | Mariene sector Zand, bagger en wind

Bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen bezig met de duurzame exploitatie van zand, grind, windenergie, baggerstortwerken en kustverdediging vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij het Marien Living Lab terecht.

Studiedag

Eerste Belgische Platte Oesterdag

Afgelopen Online
Belgische Platte Oesterdag

Op dinsdag 24 november 2020 organiseren het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), de Universiteit Gent en het Insti...