Sector | Mariene sector Natuurbehoud

Overheden en wetenschappelijke instituten betrokken bij bescherming van natuurlijke ecosystemen in zee vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor specifieke diensten en vragen rond samenwerking kan u bij het Marien Living Lab terecht.

Ga naar Marien Living Lab

Nieuws uit deze sector

Publicatie | Mededeling 08/06/2020

Pulsvisserij Vlaamse kust - Deel 1

Een pulskor wordt uit het water getrokken
De Vlaamse recreatieve en commerciële visser vraagt zich af of de Nederlands pulsvisserij bijdraagt tot hun afnemende vangsten.