Publicatie | Mededeling Voortgangsrapport effecten baggerlossingen

23/10/2023
Boot van DEME voor baggerwerken
Boot van baggerbedrijf DEME - © Hans Hillewaert - ILVO

Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode januari 2023 – juni 2023. Het onderzoek werd uitgevoerd bij ILVO-onderzoeksafdeling Aquatisch milieu en kwaliteit. Het omvat reguliere taken waarbij veranderingen in het marien ecosysteem ten gevolge van baggerlossingen in het Belgisch Deel van de Noordzee opgevolgd worden door het opmeten van biologische populatieparameters en van fysische en chemische parameters. Daarnaast werden voor 2022-2027 extra beleidsondersteunende taken naar voren geschoven ter ondersteuning van de algemene monitoring en ter optimalisatie van de impactevaluatie.

Voortgangsrapport effecten baggerlossingen - Periode 1 januari tot 30 juni 2023

Vragen?

Contacteer ons

Bavo De Witte

Onderzoeker ILVO

Ook interessant

Nieuws 29/08/2022

Vis van het Jaar 2022 : grijze garnaal

ongepelde garnalen
Garnaal wordt door VLAM uitgeroepen tot Vis van het Jaar 2022. ILVO gaf daarvoor een positief advies op basis van de status van het Noordzeebestand en de positieve evolutie in de visserij.