Projectnieuws Europees marien observatie- en datanetwerk gaat vierde fase in

24/08/2021

EMODNET (European Marine Observation and Data Network) wil mariene data volgens internationale standaarden ontsluiten voor onderzoekers, overheden en private ondernemingen. In fase IV van het EMODNET proces wordt de continuïteit verzorgd in de uitbouw en onderhoud van het portaal. ILVO ontsluit ecologische mariene data over het Belgische deel van de Noordzee.

screenshot van het EMODNET portaal voor biologie

Mariene biodiversiteitsdata zijn essentieel om de gezondheid van het ecosysteem in maritieme gebieden (vb. Noordzee, Baltische zee) te bepalen en op te volgen. Door de versnippering van de mariene data (per instituut, land, …) is het zeer moeilijk om evaluaties te maken op grotere schaal. Een overkoepelend dataportaal met biologische data biedt een evidente meerwaarde voor het beleid. Daarnaast is dit ook nuttig in functie van de Europese milieurichtlijnen, die trachten om de gezondheidstoestand van alle ecosystemen te evalueren.

EMODNET (European Marine Observation and Data Network) heeft als taak om de zeeën te bestuderen en de data volgens internationale standaarden te ontsluiten voor onderzoekers, overheden en private ondernemingen. Deze gegevens zijn dikwijls gekenmerkt door hun beperkte omvang in ruimte en tijd, en ze zijn vaak versnipperd in kleine datasets voor bepaalde soortengroepen of habitats. In fase IV van het EMODNET proces wordt de continuïteit verzorgd in de uitbouw en onderhoud van dit portaal. Naast toevoegingen van datasets wordt er verder sterk ingezet op het creëren van uitwisselbare dataproducten op maat van de diverse stakeholders. Men volgt hierbij het (geldbesparend) principe "collect once and use many times". ILVO plaatst, als Belgische partner in EMODNET-biologie, zijn ecologische mariene data over het Belgische deel van de Noordzee op de officiële Europese portaalsite. Zo komen ze ter beschikking voor raadpleging en data mining. ILVO beschikt over monitoring gegevens sinds 1978, van zowel het benthos, epibenthos en demersale visfauna.

ILVO is betrokken bij de werkpakketten 2 en 5 van EMODNET IV. Op het biologie-portaal worden de netjes bewerkte ILVO biodiversiteitsdata over het Belgische deel van de Noordzee verder stelselmatig beschikbaar gemaakt. ILVO-structuren voor data-opslag zullen verder uitgebouwd worden om het proces van data-collectie tot data-extractie op een performante en kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren. Daarnaast werken we in WP5 mee om de verspreiding en het gebruik van dit portaal en diens afgeleide producten te verhogen, door een doorgedreven stakeholder consultatie. Het uitbouwen van het dataportaal wordt gecoördineerd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

partnerbanner EMODNET

Vragen?

Contacteer ons

Gert Van Hoey

onderzoeker ILVO