Persbericht Kust en Klimaat, gids voor gebiedsgerichte aanpak’

15/07/2020
Een meeuw op het strand en 2 personen in de zee
De verschillende klimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen zijn samengebracht in een handige gids

Klimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen zijn nu samengebracht in een handige gids, www.topkustzone.be. Het is een initiatief van het Vlaams Departement Omgeving, het team van de Vlaamse Bouwmeester en verschillende overheidsinstanties, waaronder ILVO.

Klimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen

De Vlaamse kust is een uniek gebied in Vlaanderen. Het is gekend en geliefd bij zowat alle Vlamingen als toeristische trekpleister, maar de bredere kustzone die zich uitstrekt van het strand tot in de polders is ook van strategisch belang omwille van de havens en de bijhorende industrie, omwille van de vruchtbare landbouwgronden en de waardevolle natuur. Als laagst gelegen gebied van Vlaanderen is het ook erg kwetsbaar voor de klimaatverandering.

Het Vlaams Departement Omgeving heeft, samen met het team van de Vlaamse Bouwmeester en verschillende overheidsinstanties, de verschillende klimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen, samengebracht in een handige gids. Het ILVO Expertisecentrum Landbouw & Klimaat werkte mee aan de hoofdstukken over het watersysteem in de polders, zoet en zout, en oplossingen voor water, landbouw en natuur. Het boekje voert een pleidooi om de klimaatuitdagingen aan de kust niet fragmentair te benaderen, maar gebiedsgericht te zoeken naar oplossingen.


Meer info

De volledige gids en meer info:

Gids Kust en Klimaat, gids voor een gebiedsgerichte aanpak
Gids over de verschillende klimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen

Vragen?

Contacteer ons

Jeroen De Waegemaeker

onderzoeker ILVO

Ook interessant

Video 13/06/2023

Hoe verlagen we de stikstofuitstoot van onze melkkoe?

Tine Van den Bossche
Tine Van den Bossche (ILVO - Universiteit Gent) test hiervoor o.a. verschillende voederadditieven die koeien moeten helpen om melkeiwitten te maken, met minder stikstof. Haar doel: zorgen voor melk di...