Aanbod biologische visserijgegevens

ILVO heeft jarenlange expertise in het verzamelen van zowel biologische- als ecosysteemgegevens, met focus op de Belgische visserij en zijn beviste soorten en gebieden. Die gegevens worden gebruikt voor biologische adviesvorming ter ondersteuning van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Verder verzamelt ILVO gegevens over alternatieve visserijtechnieken en hun impact op zowel gequoteerde als niet-gequoteerde vissoorten. Met deze data voert ILVO o.m. bestandsramingen en vangstvoorspellingen uit op alle stocks die van economisch belang (kunnen) zijn voor de Belgische visserijsector.

Hieronder vindt u een overzicht van potentiële diensten waarbij biologische visserijgegevens worden gebruikt of verzameld.

> Contactpersoon: Els Torreele

OnderwerpDetail

Toestand visbestanden en bijbehorende adviezen

Op vraag van de International Council for Exploration of the Sea (ICES), de Europese Commissie en andere opdrachtgevers draagt België bij aan de toestandsbeoordeling van de voor ons land belangrijkste visbestanden. Dit zijn schol, tong, kabeljauw, wijting, heek, tarbot en griet. Net zoals andere betrokken landen, levert België gegevens aan de werkgroepen van ICES. De gegevens zijn afkomstig van de bemonsteringsprogramma’s van de aanvoer en teruggooi. ILVO levert beschrijvingen van de actuele toestand van visbestanden en mariene ecosystemen en biologische adviezen voor het beheer van de visserij op deze visbestanden.

Aanvoer en bijvangsten van commerciële vaartuigen

Volgens een statistisch verantwoord bemonsteringsschema kunnen zeegaande waarnemers aan boord van commerciële vissersvaartuigen per sleep de aanvoer en bijvangst registreren en analyseren. Parameters die geregistreerd worden zijn: aantallen, gewicht, lengteverdeling, leeftijd.
Leeftijdsbepaling vissenHet correct bepalen van de leeftijd bij vissen is belangrijk voor het biologisch onderzoek aangezien de hedendaagse populatiemodellen gebruik maken van leeftijd en bijvangst data.
Identificatie en correcte naamgeving van vissoorten Een team van ervaren wetenschappers kan op vraag van bedrijven, instanties en privé personen de correcte naam van aangevoerde en geïmporteerde vissoorten bepalen.

Uw ILVO garantie

  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
  • Individuele en/of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten
  • Vertrouwelijke behandeling van uw vraag
  • Duidelijk interpreteerbare resultaten bruikbaar in de dagelijkse praktijk
  • Technologische ondersteuning in diverse bedrijfsprocessen

Transparantie over dierproeven

Om de transparantie over uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend.

> Meer info


> Bekijk ook het overzicht mariene gerelateerde analyses

> Bekijk ook het aanbod co-creatie visserij

> Bekijk ook het aanbod co-creatie aquacultuur

> Terug naar de sector (marien) natuurbehoud