Zoekresultaten voor Kwaliteit visbestanden

foodpilot.be

Microbiologische, fysische, chemische kwaliteit

Microbiologische, fysische, chemische kwaliteit

Gedetailleerde lijst met analyses Fysische Fysische kwaliteit wordt gemeten aan de hand van verschillende parameters: zoals °Brix (refractometer), deeltjesgrootteverdeling (laserdiffractie), densiteit vloeistof (DX/densimeter), rheologie (rheometer), fysische stabiliteit (turbiscan), hardheid/textuur/TPA (textuurmeter), kleur (reflectie/transmissie)

Standaardpagina's

Biestmanagement voor kwaliteit (Melkvee Picknick 2020)

Verzamel biest direct na kalven, meet de kwaliteit en verstrek voldoende biest ook zo snel mogelijk aan het kalf. Biest van goede kwaliteit kan ingevroren worden in een bedrijfseigen ‘biestbank’. Als een koe biest van ontoereikende kwaliteit produceert is er zo toch altijd biest van goede kwaliteit beschikbaar.

Biestmanagement voor kwaliteit (Melkvee Picknick 2020)

Dossiers

Staat van de visbestanden

Hoe staan de visbestanden er op die plaatsen voor, en hoe wordt dat precies berekend? Wanneer kunnen we spreken van een duurzaam bevist bestand? Het verzamelen, controleren, integreren en ontsluiten van visserijdata is een kerntaak van ILVO - een taak die bijdraagt aan een complex evaluatieproces op Europees niveau.

Daar wordt via een aantal complexe berekeningen de biologische toestand van de verschillende visbestanden bepaald. Op basis van deze visbestandsramingen wordt een wetenschappelijk advies geformuleerd.

Staat van de visbestanden

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie aquacultuur

Deze duurzaamheidsfiches kunnen op maat en gevraagd profiel opgesteld worden en houden rekening met de impact op het milieu, het dierenwelzijn, de voeding, impact op visbestanden, alsook voedselveiligheid en socio-economische aspecten.Arne KindsOnderzoek mosselzaadILVO kan mosselzaad tellen, wegen en meten.Daan DelbareTesten zeewaterILVO kan de chemische

Standaardpagina's

Aanbod biologische visserijgegevens

> Contactpersoon: Els Torreele OnderwerpDetailToestand visbestanden en bijbehorende adviezenOp vraag van de International Council for Exploration of the Sea (ICES), de Europese Commissie en andere opdrachtgevers draagt België bij aan de toestandsbeoordeling van de voor ons land belangrijkste visbestanden.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons