Zoekresultaten voor Kwaliteit visbestanden

foodpilot.be

Microbiologische, fysische, chemische kwaliteit

Microbiologische, fysische, chemische kwaliteit

Gedetailleerde lijst met analyses Fysische Fysische kwaliteit wordt gemeten aan de hand van verschillende parameters: zoals °Brix (refractometer), deeltjesgrootteverdeling (laserdiffractie), densiteit vloeistof (DX/densimeter), rheologie (rheometer), fysische stabiliteit (turbiscan), hardheid/textuur/TPA (textuurmeter), kleur (reflectie/transmissie)

Onderzoeksprojecten

Inzicht in multispecies biofilms in de voedingsindustrie is noodzakelijk voor controle van biofilm gerelateerde problemen in voedselveiligheid en kwaliteit

Centrale onderzoeksvraag/doelMicrobiële contaminatie in de voedingsindustrie is een belangrijk risico voor de veiligheid en kwaliteit van voedingsproducten. Ondanks reiniging en desinfectie blijven voedingscontactoppervlakten dikwijls beladen met aan het oppervlak vastgehechte microbiële gemeenschappen die biofilms worden genoemd.

Inzicht in multispecies biofilms in de voedingsindustrie is noodzakelijk voor controle van biofilm gerelateerde problemen in voedselveiligheid en kwaliteit

Dossiers

Visserij: visbestanden

Hoe staan de visbestanden er op die plaatsen voor, en hoe wordt dat precies berekend? Wanneer kunnen we spreken van een duurzaam bevist bestand? Het verzamelen, controleren, integreren en ontsluiten van visserijdata is een kerntaak van ILVO - een taak die bijdraagt aan een complex evaluatieproces op Europees niveau.

Daar wordt via een aantal complexe berekeningen de biologische toestand van de verschillende visbestanden bepaald. Op basis van deze visbestandsramingen wordt een wetenschappelijk advies geformuleerd.

Visserij: visbestanden

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie aquacultuur

Deze duurzaamheidsfiches kunnen op maat en gevraagd profiel opgesteld worden en houden rekening met de impact op het milieu, het dierenwelzijn, de voeding, impact op visbestanden, alsook voedselveiligheid en socio-economische aspecten.Arne KindsOnderzoek mosselzaadILVO kan mosselzaad tellen, wegen en meten.Daan DelbareTesten zeewaterILVO kan de chemische

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons