Onderzoeksproject Digitale transformatie van de monitoring van van de vangsten in de Europese visserij

In uitvoering EVERYFISH

Everyfish: digitale transformatie van de monitoring van de vangsten in de Europese visserij.

Computer vision system copyright Everyfish

Contacteer onze expert

Algemeen kader

EveryFish mikt op het ontwikkelen van technologieën en strategieën voor een volledig geautomatiseerde monitoring en controle van de visserij-activiteiten. Doel is dat die technologiën bovendien echt aanvaard, vertrouwd en gebruikt worden door de sector- en de beleidsactoren. Met artificial intelligence (AI) en machine learning wordt het op termijn mogelijk om vangstregistraties met alle metadata daarrond real time in kaart te krijgen. Dit opent de weg naar efficiëntiewinsten, naar verduurzamingspaden, naar economische optimalisaties, en naar optimalere, data-ondersteunde beleidskeuzes en handhavingsmogelijkheden. Tegelijk brengt een dergelijke digitale innovatie en transitie ook erg veel uitdagingen mee: Ontstaan er tegengestelde belangen? Oneerlijke internationale concurrentie? Maatschappelijke debatten? Fricties of disruptieve wijzigingen in de bestaande systemen? Het project benadert het innoverende visserij-monitoringssysteem holistisch: naast de technologische vraagstukken werken de onderzoekers tegelijk aan te identificeren van industriële, politieke en maatschappelijke uitdagingen. Hoe bereiken we een legitimiteit die zowel voor de industrie als voor beleidsmakers aanvaardbaar is?

Onderzoeksaanpak

Het plan is om de kwestie interdisciplinair en in Europese samenwerking (met allerlei visserijbetrokkenen en -beheerders) te benaderen, tot op het niveau van de ethiek in de markten. De basistools zijn machine vision en AI (kunstmatige intelligentie), gedistribueerde grootboektechnologie (blockchain), een wetenschap-beleid-industrie-marktinterface en een sterke multi-level governance-theorie. We concentreren ons op vier brede visserijklassen om onze technologische innovaties en hypothesen te testen. De 7 fasen waarop dit project actief is zijn: 1. Ontwikkeling van generieke kunstmatige intelligentie- en machine learning-frameworks voor het herkennen van vissoorten en -groottes, 2. Ontwikkeling van meerdere producten en apps voor volledig geautomatiseerde vangstregistratie, toepasbaar op een breed scala aan visserijen, 3. Ontwikkeling van een transparante, betrouwbare infrastructuur voor het delen en rapporteren van gegevens op basis van blockchain-technologie, 4. Analysemethoden ontwikkelen om afwijkingen in gerapporteerde vangstgegevens op te sporen en hierop actie te ondernemen, 5. Ontwikkeling van bestuursstrategieën voor een nieuw tijdperk, gebaseerd op volledig gedocumenteerde visserij en een grotere mate van zelfbestuur, 6. Inspanningen ter acceptatie van de ontwikkelde technologieën en strategieën, door vissers, visserijmanagers en het publiek, 7. Testen, demonstreren en promoten van de projectresultaten in een breed scala van visserijtakken, waaronder grootschalige, kleinschalige en recreatieve visserij.

Relevantie/Valorisatie

Het is de ambitie dat de technologie, kennis en resultaten van dit project toepasbaar zijn op een brede waaier van Europese en zelfs mondiale visserijtakken. Eveneens is de verwachting dat we beter begrijpen hoe legitimiteit te bereiken bij zowel de industrie als de beleidsmakers. De holistische systeembenadering verhoogt de kans dat de belangrijke technologische, industriële, politieke en maatschappelijke uitdagingen, die gepaard gaan met de introductie van wijdverbreide en geautomatiseerde vangstmonitoring, worden aangepakt. Er ontstaat meer kennis en begrip voor de meerwaardes, door de intense iteratieve samenwerking van de stakeholders in een Europees verband.