Persbericht FAVV: Verder onderzoek naar PFAS in noordzeegarnalen na afwijkende staalname

31/01/2024

Dit persbericht is op 31.01.2024 verspreid op initiatief van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid.

Het FAVV controleerde in 2023 verschillende visserijproducten uit de Noordzee op de aanwezigheid van PFAS. Wegens de overschrijding van de norm in één staal, is er nu extra monitoring en onderzoek in uitvoering. Daarvoor werkt het FAVV samen met de gespecialiseerde mariene afdeling van ILVO.

Alle onderzochte zeevisserijproducten, op één na, toonden tijdens de controles van vorig jaar conforme resultaten onder de Europese normen. Bij noordzeegarnaal werd bij 1 van 10 stalen een PFAS-waarde gemeten boven de Europese norm. De 10 geanalyseerde stalen van garnalen werden op verschillende plaatsen in de Noordzee gevangen. In het ene staal dat de Europese normen overschreed, werd er voor de som van 4 PFAS 8,2 µg/kg aangetroffen, terwijl de EU-norm ligt op 5 µg/kg. Ook voor PFOS werd de EU-norm overschreden.

Gezien er slechts 1 staal was met een overschrijding van de norm, zijn eventuele maatregelen of consumptieadviezen voorbarig. Het FAVV en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) hebben wel een voortgezet monitorings- en onderzoeksplan opgezet rond de eventuele aanwezigheid van PFAS in noordzeegarnalen.

Joris Moonens, woordvoerder Departement Zorg “PFAS vormen geen acuut gezondheidsrisico. Blootstelling en inname moeten echter beperkt worden om opstapeling van PFAS in het lichaam, met mogelijke gezondheidseffecten op lange termijn, te vermijden. Het FAVV heeft ons ingelicht over deze afwijkende staalname. Eén afwijkend staal is voor de gezondheid echter geen reden om al adviezen te geven over bijvoorbeeld minder garnalen eten of in bepaalde zones niet te vissen. Verder onderzoek is wel aangewezen.”

Het FAVV zal de monitoring van grijze noordzeegarnalen in 2024 voortzetten via zijn meerjarige controleplan. Het ILVO zal meer stalen onderzoeken van verschillende plaatsen in de Noordzee om na te gaan of er op bepaalde plaatsen of in bepaalde zones een hoger risico is op contaminatie van noordzeegarnalen is dan elders. Resultaten uit de voortgezette monitoring zijn er nog niet.

Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31

Woordvoerder Departement Zorg
Joris Moonens
woordvoerder.zorg@vlaanderen.be
Tel.: 0475 82 93 41

Ook interessant